Završen je projekt Faktor promjene!

Projekt je nastao kao rezultat želje da PaRiter u suradnji s partnerima Kreativnim Krkom i Kazališnom radionicom Malik Rijeka aktivno doprinosi prevenciji nasilja među mladima i to kroz aktivnosti forum teatra i živih knjižnica, kao aktivnosti koje nisu uobičajene u projektima ovog tipa, iako su izuzetno učinkovite i dobro prihvaćene od krajnjih korisnika i korisnica, dakle učenika i učenica koji su u njima sudjelovali ili će sudjelovati.

U sklopu projekta smo održale čak tri žive knjižnice namijenjene učenicima i učenicima srednjih škola u Krku, Opatiji i Rijeci, izdale publikaciju na temu nasilja među mladima i u suradnji s mladima iz Učeničkog doma Podmurvice osmislile, uvježbale i prikazale predstavu “Ne diraj mi bilježnicu!”.

Žive knjižnice u Faktoru promjene su sadržavale radionicu koja je provedena prije održavanja žive knjižnice, a sve kako bi mlade što bolje pripremile na susret s našim živim knjigama, odnosno osobama koje doživljavaju diskriminaciju po osnovi roda, nacije, seksualne orijentacije, vjerskog opredjeljenja itd. Nakon radionica je provedena živa knjižnica, u kojoj su učenici i učenici iz sva tri grada razgovarali s knjigama. Na taj smo način aktivno radile na borbi protiv predrasuda.

Publikacija napisana i objavljena u sklopu projekta se vodi premisom da su mlade osobe odgovorne za ono što čine, odnosno da je svaka osoba koja čini nasilje sama odgovorna za svoje postupke, no isto tako i da društvo u kojem živimo, kao i socijalni uvjeti u kojima djeca odrastaju te medijska prezentacija nasilja i poželjnih kvaliteta, izuzetno utječu na odluke koje ti isti mladi ljudi donose. Nasilje među mladima nije izolirani društveni problem, on je preslika društva i našeg vlastitog ponašanja i međusobnih odnosa. Nasilje nije urođeno, ono je naučeno. Nasilnicima i nasilnicama se pristupa kao da je njihovo ponašanje razvijeno iz čista mira, iako u pravilu ima uporište u osobnim iskustvima te obiteljskom i društvenom okruženju. Publikaciji možete pristupiti na linku.
Predstava forum teatra “Ne diraj mi bilježnicu!” zapravo govori o dinamici unutar jednog razreda srednje škole tijekom odlaska na izlet u Budimpeštu. Dvoličnost i ogovaranje pokazali su se kao najčešći problemi u mladenačkoj komunikaciji te smo ih iskoristile kao niti vodilje ove predstave: dok svi glume da su uz “najpopularniju” djevojku u školi, što se zapravo događa iza njezinih leđa? Hoće li osoba koja naočigled doživljava najviše nasilja, i to fizičkog i psihičkog ipak pronaći način da se izbori za sebe? Uz obradu najočitijih primjera nasilja, dotakle smo se i nasilja na internetu što je samo “produžena ruka” onoga što se događa u zbilji.
Financijski je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.