8mart
8mart
 

Započele smo s novim projektom kojim ćemo Živoj knjižnici dati krila!

Vijesti, Živa knjižnica

U siječnju smo započele s novim projektom u sklopu Impact 4 Values programa Europske unije čiji je glavni cilj kreiranje priručnika za provođenje Žive knjižnice! Ideja je da omogućimo obrazovnim radnicima i radnicama, youth workerima i svima zainteresiranima da samostalno provode ovu aktivnost u svojim zajednicama, da ih senzibiliziramo i osnažimo za kreiranje ŽK na način koji ima najviše smisla u njihovim lokalnim kontekstima. 

Prvi korak ka ovom cilju jest da se i same malo osnažimo 🙂 Zato smo pozvale Human Rights Academy iz Norveške da nam održe trodnevnu radionicu o tome kako educirati druge na temu ljudskih prava i demokracije. 

Prvog dana smo razgovarale o pojmu slobode. Osvijestile smo važnost iskustvenog učenja – ako omogućimo ljudima da zamišljaju što je za njih sloboda i koliko im je važna, puno će lakše s tog mjesta osjetiti što znači kad je nekome ta sloboda uskraćena. Idući dan fokusirale smo se na Opću deklaraciju o ljudskim pravima, proces kojim se ona formirala u dokument kakav je danas i koliko nam može biti korisno koristiti je kao edukacijski alat. Za kraj smo učile o Norveškom kontekstu i dobile pregršt korisnih primjera i još više alata za kreativne i participativne načine rada i edukacije drugih. 

Sad nam slijedi glavni dio posla – osmišljavanje i izrada priručnika u suradnji sa stručnjakinjama, psihologinjama i obrazovnim radnicama; osvježavanje vizualnog identiteta Žive knjižnice i predstavljanje priručnika u šest županija RH!

Veselimo se!

____________________________________________

*Projekt je financijski podržan kroz zaklade Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice i Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost u okviru projekta Imact4Values Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA)

IMPACT4VALUES je slovensko-hrvatski program podrške organizacijama civilnog društva koje svojim djelovanjem promiču i štite europske vrijednosti. Program pruža financijsku i organizacijsku podršku manjim organizacijama kako bi mogle bolje pridonijeti zaštiti, promicanju i podizanju svijesti o temeljnim pravima i vrijednostima EU-a.

Join the Game završna konferencija održana u Bruxellesu

Projekti, Vijesti

Kada je riječ o odabiru karijere, mlade se žene često nađu na raskrižju. Suočene su s društvenim predrasudama koje ih odvraćaju od područja koja se tradicionalno smatraju “muškima”, unatoč velikoj potražnji, povećanom društvenom priznanju i boljoj plaći koju ta zanimanja često nude. Osim toga, mnoge se žene suočavaju s preprekama u napredovanju u tim područjima, što ih ometa u potrazi za ispunjenom karijerom. Razumijevanje zašto te razlike i dalje postoje i istraživanje učinkovitih strategija za njihovo ublažavanje ključno je za poticanje pravednijeg i uključivijeg društva.

Potpora ženama u ostvarivanju njihovih profesionalnih težnji:

Završna konferencija projekta JOIN THE GAME, sufinanciranog iz programa Erasmus+ Europske unije i organiziranog u suradnji s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (EESC), imala je za cilj istražiti strategije za podršku ženama u ostvarivanju njihovih profesionalnih aspiracija, bez ograničenja rodnih stereotipa i promicanja njihovog sudjelovanja u tradicionalno “muškim” domenama.

Počašćene smo što smo bile dio ove važne priče!

Institucije EU-a moraju poštovati Ugovor o Europskoj uniji i odmah početi provoditi strukturirani civilni dijalog

Vijesti

Europsko civilno društvo poslalo je 24. siječnja otvoreno pismo predsjednicama Europske komisije i Europskog parlamenta i belgijskom predsjedništvu Vijeća Europske unije. Potpisnici pisma pozivaju tri glavne institucije Europske unije uključene u postupak odlučivanja EU-a da poduzmu konkretne mjere za provođenje otvorenog, transparentnog i redovitog dijaloga s organizacijama civilnog društva u svim područjima politika, u skladu s člankom 11. Ugovora o Europskoj uniji.

Otvoreno pismo pokrenuli su Skupina organizacija civilnog društva Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i mreža „Civilno društvo Europe” i ono sadržava konkretne prijedloge za provedbu. Pismo je podržalo ukupno 156 potpisnika iz 26 država članica, među kojima je i Udruga Pariter.  Potpisnike čini 39 europskih mreža, 85 nacionalnih organizacija i 60 članova i članica EGSO-ove Skupine organizacija civilnog društva.

Unatoč pravnim odredbama civilni dijalog u institucijama EU-a i dalje je neujednačen i nestrukturiran.

Stoga potpisnici otvorenog pisma #EUCivilDialogueNow pozivaju institucije EU-a da:
● pokrenu međuinstitucijski sporazum o civilnom dijalogu
● u svakoj instituciji uspostave vodeće položaje zadužene za odnose s civilnim društvom
● potiču i promiču intenzivniju suradnju između civilnih i socijalnih aktera,
i to na temelju preporuka Konferencije o budućnosti Europe.

Potpisnici predlažu da prvi korak budu komunikacija Europske komisije o jačanju civilnog dijaloga na razini EU-a i prijedlog preporuke o promicanju civilnog dijaloga u državama članicama.

Pročitajte otvoreno pismo OVDJE.

Osnovne informacije

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) savjetodavno je tijelo osnovano Ugovorom iz Rima iz 1957. godine. On savjetuje Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europsku komisiju. EGSO je glas organiziranog civilnog društva Europe. Predstavlja poslodavce, radnike i organizacije civilnog društva. Stručno znanje 329 članova i članica pomaže u optimizaciji kvalitete politika i zakonodavstva EU-a. EGSO-ova Skupina organizacija civilnog društva sastavljena je od 106 „drugih predstavnika i dionika civilnog društva, osobito onih u ekonomskom, građanskom, profesionalnom i kulturnom području”.

Njezini članovi i članice dolaze iz organizacija koje:
● zastupaju interese akademske zajednice (stručnjaci iz područja prirodnih znanosti, ekonomisti, sociolozi itd.)
● promiču sudjelovanje i osnaživanje građana
● promiču razvoj civilnog društva
● zastupaju interese potrošača
● rade u području okoliša, baštine i održivog razvoja
● zastupaju interese poljoprivrednika, ribarskih i obalnih zajednica, šumarstva
● promiču zaštitu ljudskih prava (pitanja koja se odnose na djecu, starije osobe, obitelji, rodnu ravnopravnost, marginalizirane i ugrožene skupine, migrante i izbjeglice, manjine, osobe s invaliditetom, žene i mlade)
● zastupaju interese slobodnih zanimanja (odvjetnici, liječnici, inženjeri itd.)
● zastupaju interese malih i srednjih poduzeća i obrta
● promiču socijalnu ekonomiju (dobrotvorne organizacije, zadruge, zaklade, uzajamna društva i socijalna poduzeća).

Opći je cilj Skupine organizacija civilnog društva istinski ojačati participativnu demokraciju u cijeloj Europskoj uniji i osigurati da mišljenja EGSO-a o zakonodavnim prijedlozima EU-a odražavaju interese svih Europljana i Europljanki.

Mreža „Civilno društvo Europe” neprofitna je organizacija osnovana u veljači 2016. čiji je cilj koordinirati organizacije civilnog društva na razini EU-a. Okuplja 22 europske mreže organizacija civilnog društva koje rade na obnovi europskog projekta na temelju zajedničkih vrijednosti ravnopravnosti, solidarnosti, uključivosti i demokracije. Njezini su glavni ciljevi olakšati i omogućiti horizontalni i vertikalni dijalog između europskih organizacija civilnog društva i oblikovatelja politika i ojačati organizacije civilnog društva u njihovim aktivnostima i odnosima s institucijama.

Misija je te mreže doprinijeti priznavanju ključne uloge i vrijednosti neovisnih i pluralističkih organizacija civilnog društva u EU-u u izgradnji i njegovanju demokratskog društva zasnovanog na temeljnim pravima. Ona ujedno radi na stvaranju uvjeta za razvoj snažnog i neovisnog glasa civilnog društva te učinkovitog, otvorenog i strukturiranog civilnog dijaloga na razini EU-a, kao i uspješnog i poticajnog prostora za građansko djelovanje diljem Unije.

Ako želite saznati više o aktivnostima Skupine organizacija civilnog društva, kliknite ovdje.

On the waves feminism

publikacije, Vijesti

Aktivistička početnica “Na valovima feminizma” – zbornik je tekstova nastao nakon istoimene Ljetne feminističke škole organizirane u rujnu 2021. godine u Šibeniku, a sad je dostupna i na engleskom jeziku!

Tekstovi u ovoj početnici obuhvaćaju širok spektar tema kojima se Platforma za reproduktivnu pravdu od osnutka 2017. godine bavila: od reproduktivnog nasilja, preko seksualnog obrazovanja, reproduktivnih prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba, klitopismenosti, do potencijalnih zamki dugoočekivanog zakona o pobačaju u vidu obveznih savjetovanja. 

Ovi su tekstovi pisani prije nego je tema dostupnosti pobačaja i javnog zdravlja u Hrvatskoj došla u fokus medija i javnosti prvenstveno zbog hrabrosti Mirele Čavajde te čini sjajnu podlogu za daljnje promišljanje, pisanje, ali i feminističko djelovanje. Publikacija služi i kao upozorenje da se ženska reproduktivna prava sustavno i godinama polagano uništavaju.

Početnica je namijenjena svim budućim i sadašnjim aktivistkinjama i feministkinjama, ali i svima onima koje teme kojima se bavi zanimaju, ali na jednom mjestu nisu mogli naći strukturirane i relevantne informacije.

Join The Game: Two successful dissemination events were held in Rijeka and Delnice

Vijesti

At the end of last year, we held in the Children's House with the support of the master of youth work Mirela Pašić, the presentation and testing of the urban game Join The Game, which was created as a pedagogical tool for working with young women and girls to empower them in choosing a career unencumbered by gender stereotypes and prejudices. The event was attended by all interested persons who work with young people, either in the educational system or informally. 

We held an unplanned second game presentation event at the Hlojkica Kindergarten in Delnice! We are very happy that there has been interest in adapting this tool to the youngest ages, and we look forward to the possibility of creatively breaking gender stereotypes from an early age. Join The Game offers that possibility as well.

The game is designed in such a way that it can be adapted to different needs and groups of children and young people, both in terms of content and form. Its basic idea is to teach and promote gender equality through breaking gender stereotypes in the field of career and the labor market, but the thematic focus of the game can be adjusted depending on the age and specific needs of the group being worked with. In designing the game, special emphasis was placed on creating a safe space in which every young person will feel respected, and will be encouraged to appreciate diversity and freely express their attitudes and feelings. 

Join The Game was developed as an educational and empowering tool for girls and women, but also for other groups of young people, in order to work on abolishing the restrictions imposed by gender stereotypes still present in our society.
Materials for the successful preparation, adaptation, and implementation of the game in Croatian can be found HERE.


*On the Join The Game project, we are working with the project holders Fundacja Laboratorium Zmiany from Poland and partners UVIC - Universitat de Vic (Spain) and Pour La Solidarite (Belgium). The project was financed by Erasmus+ funds from the European Union.


Join The Game: održana dva uspješna diseminacijska eventa

Vijesti

Krajem prošle godine održale smo u Dječjoj kući uz podršku majstorice za rad s mladima Mirele Pašić predstavljanje i testiranje urbane igre Join The Game koja je nastala kao pedagoški alat za rad s mladim ženama, djevojkama i djevojčicama kako bi se osnažile u odabiru karijere neopterećene rodnim stereotipima i predrasudama. Eventu su prisustvovale sve zainteresirane osobe koje rade s mladima, bilo u obrazovnom sustavu ili neformalno.

Neplanirani drugi event predstavljanja igre održale smo u Dječjem vrtiću Hlojkica u Delnicama! Presretne smo što se pokazao interes za prilagodbom ovog alata najmlađim uzrastima i veselimo se mogućnosti kreativnog razbijanja rodnih stereotipa od najranije dobi, a Join The Game nudi i tu mogućnost.

Igra je osmišljena na način da se može prilagođavati različitim potrebama i skupinama djece i mladih, kako sadržajem tako i formom. Njezina osnovna ideja jest učenje i promicanje rodne ravnopravnosti kroz razbijanje rodnih stereotipa na području karijere i tržišta rada, no tematski fokus igre može se prilagoditi ovisno o uzrastu i specifičnim potrebama grupe s kojom se radi. Posebni naglasak u osmišljavanju igre stavio se na kreiranje sigurnog prostora (engl. safe space) unutar kojeg će se svaka mlada osoba osjećati uvaženom, te biti potaknuta na uvažavanje različitosti ali i slobodno izražavanje svojih stavova i osjećaja.  Join The Game razvijena je kao edukativni i osnažujući alat za djevojčice i djevojke, ali i za ostale skupine mladih kako bi radili na ukidanju ograničenja koja nameću rodni stereotipi još uvijek prisutni u našem društvu.

Materijale za uspješnu pripremu, prilagodbu i provedbu igre možete vidjeti OVDJE.

*Na projektu Join The Game radimo s nositeljicama projekta Fundacja Laboratorium Zmiany iz Poljske te partnericama UVIC – Universitat de Vic (Španjolska) i Pour La Solidarite (Belgija). Projekt je financiran Erasmus+ sredstvima Europske unije.

Cjelovita seksualna edukacija u školama – održana konferencija i sastanak udruga s predstavnicama jedinica lokalne i regionalne samouprave

Vijesti

Istražene mogućnosti međusektorske suradnje

Sredinom studenog održala se konferencija “Cjelovita seksualna edukacija u školama” te sastanak s predstavnicama JLRS-ova na kojem su zaposlenice udruga predstavile smjernice i preporuke za uvođenje CSE u škole. Aktivnosti su organizirale Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga „Delta” u okviru projekta “Zdrave veze”.

Na konferenciji su se predstavili rezultati projekta Zdrave veze te okupili relevantni dionici iz različitih sektora s ciljem umrežavanja i mapiranja područja suradnje u domeni osiguranja cjelovite seksualne edukacije (CSE) u školama. 

Udruge su podijelile rezultate istraživanja koje su provele o tome što o seksualnoj edukaciji u školama misle učenici, roditelji i školsko osoblje, a predstavili su se i primjeri dobre prakse iz Norveške. Predstavile su se preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave, te je održan okrugli stol o mogućnostima međusektorske suradnje na kojem su sudjelovale Ivona Nemeth Novak (Viša savjetnica za razvoj civilnog društva i nacionalne manjine, Sisačko-moslavačka županija), Lana Golob (viša savjetnica, koordinatorica za programe Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade, Grad Rijeka), Anja Rutić (pedagoginja, Srednja škola Ivanec) i Josipa Žic (profesorica biologije, Osnovna škola “Srdoči” Rijeka).

Nakon održane konferencije predstavnice udruga su se sastale s Lanom Golob – voditeljicom Upravnog odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade Grada Rijeke, Ivom Janežić – savjetnicom za razvojne programe Upravnog odbora za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije, Ivonom Nemeth Novak – višom savjetnicom za razvoj civilnog društva i nacionalne manjine Upravnog odbora za obrazovanje, kulturu, šport mlade i civilno društvo Srijemsko-moslavačke županije i Tatjanom Šubat – savjetnicom za programe odgoja i obrazovanja Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije kako bi se zajednički utvrdili prvi koraci za daljnju suradnju i stvorili preduvjeti za ostvarenje nekih od preporuka iz zagovaračkog dokumenta udruga. 

Udruge će nastaviti suradnju sa svima zainteresiranima u radu na ovoj važnoj temi.


Aktivnosti su se održale kao dio projekta „Zdrave veze“ kojeg provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta. Partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. Projekt je podržan s 90.000,00 € kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

PODRŠKA ŠKOLAMA U PROVEDBI CJELOVITE SEKSUALNE EDUKACIJE: PREPORUKE ZA JEDINICE LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Vijesti

Kao polazište zagovaranja za sustavno provođenje cjelovite seksualne edukacije u školama (CSE) uzimamo UNESCO-ove smjernice koje se temelje na ljudskim pravima definiranim međunarodnim dokumentima te su u skladu sa znanstveno utemeljenim informacijama. Dokument se poziva na istraživanje “Ispitivanje potreba i stavova o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području PGŽ-a, SMŽ-a i VŽ-a” (2023) koje je provedeno u sklopu projekta Zdrave veze.

Preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave temelje se na sljedećim zaključcima iz istraživanja: nastavno i stručno osoblje iskazuje potrebu za edukacijama i radnim materijalima iz područja CSE-a te im je potrebna podrška u provedbi CSE-a. Cilj je ovih preporuka potaknuti jedinice lokalne i regionalne samouprave na osiguravanje podrške školama u trenutnim okvirima provedbe, u kojima se sadržaji CSE-a provode kao dio međupredmetne teme Zdravlje i drugih međupredmetnih tema, ali bez adekvatne podrške, praćenja i evaluacije. Ipak, za kvalitetnu provedbu potrebno je osigurati provođenje CSE-a kao zasebnog predmeta, čemu bi se dugoročno trebalo težiti.

*Projekt “Zdrave veze” provode SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “ je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Poziv na konferenciju “Cjelovita seksualna edukacija u školama”

Vijesti

Pozivamo vas na konferenciju “Cjelovita seksualna edukacija u školama” koja će se održati u Rijeci (RiHuB, Ul. Ivana Grohovca 1/a) u srijedu, 15. studenog s početkom u 11 sati. Konferenciju organiziraju Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga „Delta” u okviru projekta “Zdrave veze”.

Cilj konferencije je predstaviti rezultate projekta Zdrave veze te okupiti relevantne dionike iz različitih sektora s ciljem umrežavanja i mapiranja područja suradnje u domeni osiguranja cjelovite seksualne edukacije (CSE) u školama. Stoga pozivamo odgojno obrazovne djelatnike i djelatnice u osnovnim i srednjim školama,  udruge, roditelje, predstavnike i predstavnice gradova i županija te sve ostale zainteresirane da nam se pridruže u razgovoru o uvođenju kvalitetne seksualne edukacije u osnovne i srednje škole.

Na konferenciji ćemo podijeliti rezultate istraživanja o tome što o seksualnoj edukaciji u školama misle učenici i učenice, roditelji i školsko osoblje, a nadahnut ćemo vas i dijeljenjem primjera dobre prakse iz Norveške. Konferencija je zamišljena i kao prostor za suradnju, povezivanje i razmjenu iskustava o postojećim praksama u provedbi CSE.

Ovdje možete pronaći program konferencije.

Molimo vas da obavezno potvrdite svoje sudjelovanje na mail udruge LORI:   najkasnije do 13. studenog 2023. Broj mjesta na konferenciji je ograničen, a prednost ćemo dati onima koji su se ranije prijavili.

Konferencija će se održati kao dio projekta „Zdrave veze“ kojeg provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta. Partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. Projekt je podržan s 90.000,00 € kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

POZIVAMO NA NOMINACIJE! NOMINIRAJ SVOJU FAVORITKINJU ZA PARITEROVU NAGRADU “NOVINARKA GODINE”

Vijesti

Izuzetno nam je zadovoljstvo obavijestiti sve naše pratiteljice i pratitelje da ulazimo u drugu godinu poticanja rodno osviještenog novinarstva dodjeljujući nagradu “Novinarka godine“.

Vrlo uspješna provedba pilot projekta u 2022. godini koji se provodio na lokalnoj razini, odnosno na razini Primorsko-goranske županije, uz mnoštvo pozitivnih reakcija, iskazanog interesa te participacije šire javnosti, potakla nas je da nastavimo praksu podržavanja i osnaživanja naših novinarki i u 2023. godini, ali ovoga puta projektom koji obuhvaća cijelo područje Republike Hrvatske.

Izbor za nagradu temelji se na aktivnoj participaciji zainteresiranih građana i građanki koji nominiraju kandidatkinje, jednostavnim ispunjavanjem Google forme na linku PRIJAVE, u periodu od 23. listopada do 20. studenog 2023. godine, a nagradu dodjeljuje stručan konzorcij sastavljen od stručnjakinja iz domene rodne ravnopravnosti i medijske
pismenosti. Nagrada potiče osnaživanje svjesne borbe protiv stereotipa, uravnoteženosti glasova stručnjakinja i stručnjaka pri obrađivanju tema određenog područja, izvještavanje bez dvostrukih standarda, korištenje rodno osjetljivog jezika te objašnjavanje konteksta priče o kojoj se izvještava.

U zadnje vrijeme porast rodno uvjetovanog nasilja i izuzetno nekvalitetno te pristrano izvještavanje o njemu u mainstream medijima, dodatni nam je poticaj za ovaj način osnaživanja novinarki i podizanja svijesti o dobrim medijskim praksama prilikom izvještavanja, kako bi informacije prenesene javnosti bile konkretne, kontekstualizirane, senzibilizirajuće prema društvenim problemima, a ne senzacionalističke i pristrane.

Ovakav oblik podrške osim što podiže svijest o rodno osjetljivom izvještavanju i jeziku u novinarskoj praksi, pomaže i u osnaživanju pozicije novinarki unutar vlastitih redakcija i u odnosu na čitateljstvo, od kojih nerijetko trpe posljedice patrijarhalnih obrazaca, rodne diskriminacije i seksizma te daju „glas obespravljenim ženama“. Također, nagrada koju ćemo dodijeliti rad je ženskog umjetničkog stvaralaštva, čime se potiče i ženska participacija, ravnopravnost i promocija u sferi umjetnosti.

Pridružite nam se u osnaživanju žena u medijima i nominirajte svoju favoritkinju!