3 (1)
smoqua
 

Zdrave veze, zdrava budućnost – Objavljeni su rezultati ispitivanja potreba i stavova o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području PGŽ-a, SMŽ-a i VŽ-a

Vijesti

Što školama treba za kvalitetnu provedbu cjelovite seksualne edukacije? Što o tome misle učenici i učenice, a što roditelji?

U okviru projekta „Zdrave veze“ ispitale smo stanje i potrebe za uvođenjem cjelovite seksualne edukacije (CSE) u osnovne i srednje škole na području Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke i Varaždinske županije i to kroz:

 • Analizu 50 kurikula osnovnih i srednjih škola
 • Upitnik za odgojno-obrazovne djelatnike i djelatnice (232 osobe)
 • Tri fokusne grupe i četiri intervjua s nastavnim i stručnim osobljem (16 osoba) 
 • Tri fokusne grupe s učenicima i učenicama (41 osoba)
 • Fokusnu grupu s roditeljima (6 osoba)

Izdvajamo neke zanimljive rezultate:

 • U školskim kurikuluma je od 1.250 pronađenih sadržaja šire povezanih s cjelovitom seksualnom edukacijom samo 13% specifično vezano uz CSE, pri čemu srednje škole imaju veći udio specifičnih sadržaja (20%) od osnovnih škola (6%);
 • Nastavno i stručno osoblje u školama svoju kompetentnost za provedbu CSE ocjenjuje niže od trojke, a teme iz područja CSE obrađuje manje od polovice ispitanih u Sisačko-moslavačkoj i Varaždinskoj županiji te oko polovice ispitanih u Primorsko-goranskoj županiji;
 • Nastavno i stručno osoblje ima neutralan ili blago pozitivan stav o uvođenju CSE u sve tri županije i uglavnom je upoznato s pozitivnim utjecajima CSE: smatraju da je važan faktor zaštite psihičkog i fizičkog zdravlja (70% ispitanih), da je učinkovita metoda u smanjenju maloljetničkih trudnoća (67% ispitanih), da je jedan od razloga kasnijeg stupanja u spolne odnose (64% ispitanih) te da je važna metoda prevencije rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja (55% ispitanih);
 • Učenici i učenice osnovnih škola smatraju da teme iz CSE nisu dovoljno zastupljene, a najviše žele učiti o seksualnom zdravlju, utjecaju društvenih medija na sliku o sebi i suočavanju s pritiscima vršnjaka i vršnjakinja;
 • Učenici i učenice srednjih škola također smatraju da se o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u školi priča malo i to na način koji im nije zanimljiv;
 • Učenici i učenice te ispitani roditelji smatraju da se CSE treba poučavati kroz zaseban izborni predmet.

Istraživački izvještaj može se preuzeti ovdje, a u njemu možete još saznati koje teme odgojno-obrazovni radnici i radnice smatraju kontroverznima za poučavanje u školama, misle li da je CSE-u mjesto u školi, koje prepreke vide u svojim školama i kakva im podrška treba u provođenju CSE. Izvještaj sadržji i zanimljive stavove učenika i učenica i roditelja o tome što se i kako treba poučavati u školama.

Ako vas ova tema zanima i želite o njoj razgovarati s drugima, podijelite objavu o istraživanju ili podržite kampanju “Zdrave veze, zdrava budućnost: cjelovitu seksualnu edukaciju u škole!” na jedan od sljedećih načina: 

 • zapratite Facebook i Instagram stranice udruga PaRiter, SOS Rijeka, Delta i LORI
 • podijelite postove kampanje na vlastitim društvenim mrežama uz oznaku #zdraveveze
 • snimite video podrške uvođenju CSE u redovno obrazovanje i označite nas 

________________

Istraživanje se provelo u okviru projekta „Zdrave veze” kojeg provodimo s Udruga PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, LORI i Likestillingssenteret KUN uz suradnju s partnerima/cama iz redova JLRS-ova – Grad Rijeka i Varaždinska županija.

Projekt „Zdrave veze” podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo (Active Citizens Fund Hrvatska) sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Dva događanja u sklopu SPONE – Mladi za mlade!

Vijesti

Nakon uspješne akcije „Work on progress“ u srpnju, i s novom akademskom godinom mlade snage LORI, SOS Rijeka i PaRitera nastavljaju svoj angažman u zajednici.

Okrugli stol „Mladi za mlade“

Kada?  četvrtak, 21.9. od 10:45 do 11:30

📍 Gdje? Dječja kuća (Art-kvart „Benčić“, Krešimirova 26c)

U četvrtak, 21. rujna s početkom od 10:45 u Dječjoj kući održava se okrugli stol „Mladi za mlade“ u sklopu konferencije projekta Ambasadori nenasilja udruge SOS Rijeka, kroz koji je u 2 godine radila s mladima na njihovom osnaživanju da prepoznaju, reagiraju i zagovaraju prevenciju rodno uvjetovanog nasilja. 

Na okruglom stolu, volonterke na projektu Spona Elena Nojković i Antonia Zlatarić, govorit će o svom volonterskom angažmanu u zajednici, što njima znači i donosi volontiranje. Ukoliko te zanimaju teme vezane uz volontiranje, društveni angažman i svakodnevicu mladih – ovo je događaj za tebe!

Akcija: Mladi u zajednici

Kada? ponedjeljak, 25.9. od 16 sati

📍 Gdje? Ispred Gradske vijećnice na Korzu

U ponedjeljak na riječkom Korzu mlade volonterske snage projekta Spona informirat će mlade i općenito, javnost, o radu udruga PaRiter, LORI i SOS Rijeka, angažmanu mladih te kako se mogu uključiti svojim znanjem i vještinama u rad naših udruga ili pak kako steći neka nova znanja kojih su željni!

Ako te zanimaju ljudska prava, prođi na putu iz škole do našeg štanda i saznaj više!

Akcija i javni događaj dio su projekta SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama. Projekt provodi Ambidekster klub s partnericama: Nansen dijalog centrom, Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota IKS, SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, Lezbijskom organizacijom Rijeka „LORI“ i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“.

Na akciju pozivaju mlade volonterske snage udruga SOS Rijeka, PaRiter i LORI.

Vidimo se u Dječjoj kući i na Korzu! 😊

Za projekt pod brojem UP.04.2.1.11.003 osigurano je 487.589,91 kunu od čega je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 85%, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15% sredstava.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Ambidekster kluba.

Zdrave veze, zdrava budućnost: cjelovitu seksualnu edukaciju u škole!

Vijesti

Kampanja o dobrobitima cjelovite seksualne edukacije u školama

Zašto bi se cjelovita seksualna edukacija učila u školama? 

Cjelovita seskualna edukacija (CSE) predstavlja pozitivan pristup seksualnosti i naglašava vrijednosti kao što su poštovanje, inkluzija, nediskriminacija, jednakost, empatija, odgovornost i reciprocitet. Promiče zdrave i pozitivne vrijednosti o tijelu, pubertetu, odnosima, seksu i obiteljskom životu. Nudi znanja i vještine potrebne za razvoj kritičkog mišljenja, samostalno donošenje (zdravih) odluka o sebi i odnosima s drugima, kao i jačanje demokratskih vrijednosti. 

Utjecaj cjelovite seskualne edukacije na djecu i mlade očituje se u smanjenju rizika vezanih uz destruktivno seksualno ponašanje, zabilježenim kasnijim stupanjima u seksualne odnose, smanjenju broja seksualnih partnera i povećane upotrebe kontracepcije (UNESCO, 2018). Cjelovita seksualna edukacija se temelji na znanstveno utemeljenim činjenicama o ljudskoj seksualnosti i reproduktivnom zdravlju, čime osigurava točne i relevantne informacije za mlade ljude, uzimajući u obzir različita religijska i svjetonazorska uvjerenja obitelji.  CSE osnažuje mlade da postanu odgovorni građani i građanke koji_e su sposobni prepoznati i rješavati izazove povezane sa seksualnošću u suvremenom društvu.

Nisu li roditelji ti koji bi trebali pričati o tim temama s djecom?

Uloga roditelja je ključna u odnosu mladih prema seksualnosti! No, roditeljima je u tome potrebna podrška, posebno u pronalasku pouzdanih informacija i pripremi za razgovor o seksualnosti sa svojom djecom. Škola bi im u tome mogla biti ključna partnerica! 

U čemu je problem s dosadašnjom praksom učenja o seksualnosti?

U Hrvatskoj se seksualna edukacija ne provodi, ne prati i ne vrednuje sustavno, a nastavnici i nastavnice nemaju sveobuhvatnu podršku u provedbi. Sadržaji iz ovog područja obrađuju se najviše međupredmetno, odnosno kao teme „općeljudskih vrijednosti i kompetencija za život u 21. stoljeću“ (Škola za život) koje se obrađuju kroz sve nastavne predmete i program rada razrednika_ca (najčešće u okviru tema Zdravlje, Osobni i socijalni razvoj i Građanski odgoj i obrazovanje). Međutim, bez obzira na model provedbe (međupredmetno ili u okviru obveznih predmeta, npr. Biologije), kurikulumi se većinom temelje na medikaliziranom pristupu seksualnosti i reproduktivnom zdravlju. Pritom su često izostavljene teme koje seksualnosti pristupaju iz šire pozicije društvenih i međuljudskih odnosa koji se temelje na poštovanju, ravnopravnosti i pristanku te razumijevanju njene složenosti kao pitanja dobrobiti pojedinca_ke. Tako primjerice novije analize kurikuluma i nastavnih materijala ukazuju na to da su LGBTIQ sadržaji uglavnom nevidljivi, nedovoljno zastupljeni i/ili marginalizirani, da su sadržaji vezani uz pitanja rodne (ne)ravnopravnosti, iako dosta zastupljeni, predstavljeni uglavnom bez kritičkog sagledavanja rodnih uloga, rodno uvjetovanog nasilja, diskriminacije i neravnopravnosti u hrvatskom društvu, a da su termini vezani uz kategorije spola, roda i seksualnosti često nedosljedni, nejasni i odražavaju zastarjelu terminologiju (Hodžić i „LORI“, 2022). 

Mladi sigurno dobivaju sve informacije putem Interneta i znaju o seksualnosti više od roditelja i nastavnika!

Iako se mladi u Hrvatskoj o seksualnosti i povezanim temama vrlo često informiraju putem Interneta i drugih neformalnih kanala, to ne znači da nalaze provjerene i vjerodostojne informacije. Razna istraživanja pokazuju da su rodni stereotipi među mladima rašireni, da im nedostaje znanja o vlastitom zdravlju i dobrobiti, kao i različitim dimenzijama seksualnosti:

 • svaki treći mladić (29%) i svaka deseta djevojka (9%) ne vjeruje da žensko ‘ne’ znači ‘ne’ (Hodžić, 2007)
 • svaki peti mladić (21%) i svaka dvadeseta djevojaka (6%) slaže se da je seksualni odnos očekivana djevojčina protuusluga za provod na spoju koji je platio mladić (Hodžić, 2007)
 • 77% LGBTIQ mladih u srednjoj školi u Hrvatskoj više je puta ili često bilo izloženo homofobičnim i transfobičnim komentarima svojih vršnjaka/inja… (Štambuk, LORI, Dugine obitelji 2022).
 • 61% osoba barem je jednom doživjelo verbalno nasilje zbog svog LGBTIQ identiteta, a čak 45% takvu je vrstu nasilja doživljavalo više puta ili često. (Štambuk, LORI, Dugine obitelji 2022).
 • 20% LGBTIQ mladih doživjelo je verbalno nasilje od strane nastavnog i stručnog osoblja u srednjoj školi (Štambuk, LORI, Dugine obitelji 2022).
 • Prema istraživanju Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba (2019), o seksualnim odnosima mladi u najvećoj mjeri razgovaraju s prijateljima (58.5%), više od trećine ih se informira putem interneta (36,3%), a najmanje u školi (12.8%) i iz edukativnih materijala (5,3%).

Podržimo naše mlade i osnažimo ih za stvaranje zdravih veza, bez nasilja, diskriminacije i straha!

Naša priča vam ima smisla? I vi možete doprinijeti promjenama!

Čitate tekst i kockice vam se slažu? Angažirana ste roditelj_ica, mlada osoba ili nastavnik_ca koja teži pozitivnim društvenim promjenama? Podržite kampanju Zdrave veze, zdrava budućnost: cjelovitu seksualnu edukaciju u škole! na jedan od sljedećih načina: 

 • zapratite Facebook i Instagram stranice udruga PaRiter, SOS Rijeka, Delta i LORI!
 • podijelite postove kampanje na vlastitim društvenim mrežama uz oznaku #zdraveveze
 • snimite video podrške uvođenju CSE u redovno obrazovanje i označite nas 

Udruga PaRiter kroz projekt “Zdrave veze” sa svojim partneri_ca_ma SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijskom organizacijom Rijeka “LORI”, Udrugom Delta, kao i jedinicama lokalne samouprave Gradom Rijeka i Varaždinskom županijom te nevladinom organizacijom KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške, u rujnu započinje zagovaračku kampanju za uvođenjem cjelovite seksualne edukacije (CSE) u škole. Do sada smo u projektu ojačale svoje kapacitete i znanja na ovu temu te provele sveobuhvatno istraživanje o potrebama nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca u školama, roditelja i mladih za uvođenjem cjelovite seksualne edukacije u redovno obrazovanje.
*Projekt “Zdrave veze “je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Work on progress: akcija mladih za mlade

Projekti, Vijesti

Razmišljate li nekad o tome kako želite unaprijediti svoje DIY vještine? Imate li neke komade odjeće kojima bi dobro došao novi život, ili začetak ideje za neki takav projekt?  Možda se samo želite družiti u ugodnoj atmosferi i usput naučiti nešto od drugih. 

Akcija ‘Work on progress’

Akcija ‘Work on progress’ osmišljena je upravo kao prostor za učenje i kreativnost kroz izradu novih predmeta i promicanje održivosti.  Pozivamo vas da nam se priključite u Klubu mladih i da se zajedno okušamo u šivanju, rezuckanju, pletenju i ostalim ljepotama ručnog rada kojih se dosjetimo.  Najbitnije je da smo u dobrom društvu i da naučimo nešto zajedno, a možda je baš ovo prilika da konačno napravite onu kul „uradi sam/a“ stvar o kojoj razmišljate! 

Ako imate, ponesite sa sobom bilo kakav odjevni predmet, stari tekstil s kojim se možemo poigrati, kao i igle, konce, boje i sve ostale materijale koji vam bude kreativnost i inspiraciju, a i mi ćemo donijeti nešto.

 Kada? petak, 14.7. od 18 do 20 sati

 Gdje? Klub mladih Rijeka (Erazma Barčića 9A)

Akcija se provodi u sklopu projekta SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama. Projekt provodi Ambidekster klub s partnericama: Nansen dijalog centrom, Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota IKS, SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, Lezbijskom organizacijom Rijeka „LORI“ i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“.

Na akciju pozivaju mladi koji volontiraju u udrugama SOS RijekaPaRiter i LORI.

Vidimo se u Klubu! 

Za projekt pod brojem UP.04.2.1.11.003 osigurano je 487.589,91 kunu od čega je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 85%, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15% sredstava.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Ambidekster kluba.

Preporuke mladih za kvalitetno građansko obrazovanje koje doprinosi ravnopravnosti, uključivosti i solidarnosti

Projekti, Vijesti

Ambidekster klub iz Zagreba je s partnerima, udrugom DrONE – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje iz Karlovca, Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter iz Rijeke te Nansen dijalog centrom iz Osijeka provodio projekt GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva!

Kroz projekt su mladi dodatno educirani u području građanskog odgoja i obrazovanja s naglaskom na ravnopravnost, uključivost i solidarnost, a nakon toga su organizirani dijalozi mladih i donositelja odluka te su mladi temeljem iskustava koja su stekli sukreirali preporuke za sustavnu i kvalitetnu provedbu građanskog odgoja i obrazovanja koje doprinosi ravnopravnosti, uključivosti i solidarnosti. 

Razgovori su provedeni i s GOOD inicijativom za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole te su prikupljene i njihove preporuke.

Preporuke e možete pronaći OVDJE.

Poziv za “Žive knjige” – volontiraj i doprinesi izgradnji uključivog društva

Vijesti, Živa knjižnica

Pozivamo sve one koji/e su se susretali/e s predrasudama, stereotipima i nerazumijevanjem društva u vezi bilo kojeg aspekta svojeg identiteta – pripadnike/ce manjinskih skupina (etničkih, nacionalnih i rasnih skupina, seksualnih i rodnih manjina te njihove roditelje, osobe s invaliditetom, beskućnike/ice, strance, roditelje djece s poteškoćama u razvoju,…) –  da obogate našu živu knjižnicu svojom životnom pričom i doprinesu prihvaćanju različitosti i izgradnji solidarnosti među svojim sugrađanima. 

Živa knjižnica djeluje kao i svaka druga knjižnica, jedina razlika je što su knjige ljudi.

“Žive knjige” kroz dijalog i upoznavanje s čitateljima potiču razbijanje stereotipa i predrasuda, međusobno uvažavanje, empatiju  kao i bolje razumijevanje. U živoj knjižnici čitatelji pomoću kataloga živih knjiga odabiru i posuđuju knjigu na ograničeno vrijeme, te je nakon čitanja (razgovora koji traje 20-30 minuta) ‘vraćaju na policu knjižnice’. 

Aktivnosti koje ćete obavljati kao “žive knjige”:

 • Dijeljenje vlastitog iskustva u skladu s naslovom žive knjige (etnička, nacionalna, rasna, seksualna i rodna manjina, osoba s invaliditetom, beskućnik/ica, roditelj djece s teškoćama u razvoju…)
 • Aktivno slušanje čitatelja/ica
 • Razgovor sa čitateljima/cama žive knjižnice (maloljetnim i punoljetnim)
 • Pričanje o osobnom iskustvu diskriminacije, odgovaranje na pitanja čitatelja
 • Mirno rješavanje eventualnih  sukoba
 • Komunikacija i dogovor sa knjižničarima/kama i prevoditeljima/cama

Ako smatrate da dijeljenje vašeg životnog iskustva može doprinijeti boljem razumijevanju onih egzistencija koje u našem društvu nisu u prvom planu, prijavite se ispunjavajući google obrazac na linku do 31.5.2023. 

Prije samog održavanja živih knjižnica proći ćete kratki intervju i sudjelovati na jednodnevnom treningu pripreme u Rijeci. Potom ćete imati priliku sudjelovati u javnoj i/ili školskim živim knjižnicama koje će se održavati tijekom ove godine. 

Veselimo se suradnji!

Održan medijski trening u sklopu projekta “Zdrave veze”

Vijesti

Prošlog tjedna u našim prostorima održan je trening fokusiran na razvijanje zagovaračkih vještina te vođenje medijskih kampanja pod vodstvom Ane Urlić. 

Trening je dio projekta “Zdrave veze” koji je usmjeren na problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije u kurikulumima škola i u sklopu kojeg smo zajedno s našim partnericama – SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” i Udruga Delta – provele analizu 50 kurikula škola na području Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke i Varaždinske županije. Pri tome, obuhvatile smo 27 kurikula osnovnih i 23 kurikula srednjih škola. 

Na treningu smo se bavile kampanjom koja nam slijedi unutar projekta, razmatrajući sve bitne stakeholdere za zagovaranje uvođenja CSE kao i moguće načine oblikovanja zagovaračkih poruka kampanje ovisno o ciljnim skupinama. 

Ana nas je kroz teoriju i praktične vježbe upoznala s mnoštvom korisnih alata, naoružala primjerima dobre prakse i zagolicala nam maštu mogućnostima kreativne uporabe Chat GPT-a! 

Educirane i osnažene, spremnije smo nego ikad za zagovaranje uvođenja cjelovite seksualne edukacije u obrazovni sustav! 

* “Zdrave veze” provode SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Poziv na sudjelovanje u istraživanju

Vijesti

Ivona Novak, studentica pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu poziva na sudjelovanje u istraživanju koje će provoditi u svrhu izrade diplomskoga rada pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Barbare Kušević.Tema istraživanja je „Rodno responzivno roditeljevanje u hrvatskome kontekstu“, a cilj istraživanja je opisati kako sudionici istraživanja razumiju i prakticiraju rodno responzivno roditeljevanje i koje aspekte takvoga roditeljevanja izdvajaju kao izazovne. U istraživanju mogu sudjelovati svi roditelji koji žive na području Hrvatske te imaju jedno ili više djece u dobi 0-10 godina, a koje prema vlastitom određenju odgajaju rodno responzivno. Rodno responzivnim roditeljevanjem u ovome radu podrazumijevaju se sve roditeljske prakse usmjerene k promjeni diskriminatornih rodnih normi, a zasnovane na roditeljskome jednakome pristupanju djetetu bez obzira na biološki spol djeteta, aktivnome odupiranju tradicionalnim rodnim normama i ponašanjima, osnaživanju djeteta za razvoj vlastitoga identiteta te otvorenosti prema rodnim različitostima.

Istraživanje će se provoditi u obliku online intervjua preko online platformi (Zoom, Skype, Google Meet) koje će unaprijed biti dogovorene sa svakim sudionikom/com istraživanja.

Ako želite sudjelovati u istraživanju, molimo da se javite na mail adresu: za dogovore.

“Innovation, Creativity and Advocacy in Youth Work”

Projekti, Vijesti

Maja Obućina je kao predstavnica Udruge PaRiter sudjelovala na trodnevnom treningu “Innovation, Creativity and Advocacy in Youth Work” koji se održao u Dublinu u organizaciji irske Erasmus+ agencije, organizacija Léargas i Youth Work Ireland. Cilj treninga bio je povezati sudionike/ce i graditi potencijalna partnerstva u područjima kao što su; kreativnost i inovacije, aktivno građanstvo, održivi razvoj, socijalna inkluzija, europske vrijednosti i mnoge druge teme koje su povezivale organizacije iz deset različitih zemalja. 

Raspravljalo se o politikama „youth worka“ na europskoj razini te o uvjetima rada u različitim zemljama, a sudionici/e su istraživali/e koliko je područje rada s mladima prepoznato i priznato kao profesija. Kroz interaktivne igre istraživali su ciljeve rada s mladima koji su postavljeni na europskoj razini, a raspravljalo se i o mogućnostima prijave projekata u sklopu Erasmus+ programa. Organiziran je i posjet centru za mlade Bradog u Dublinu gdje su djelatnice prezentirale područje i način rada, a mlade osobe korisnici/e programa su ispričali/e vlastita iskustva.

Uz službeni dio programa, organizirane su i aktivnosti u slobodno vrijeme, kao što je interkulturalna večer, vođena tura Dublinom te druženja uz večere. Kroz neslužbene aktivnosti sudionici/e su se međusobno upoznavali što je doprinijelo i stvaranju potencijalnih suradnji.

Aktivnost je financijski podržala i Agencija za mobilnost i programe Europske unije. 

Projekt GO for ESI! Mladi za obrazovne politike koje podržavaju jednakopravnost, uključivost i solidarnost!

Projekti, Vijesti

Strukturirani dijalog s donositeljima odluka u Primorju

Nastavno na posljednji trening u Karlovcu u sklopu projekta GO for ESI, na kojem su mlade osobe identificirale potrebu za kvalitetnim sadržajima i adekvatnim prostorima na području Grada Rijeke za mlade osobe, organizirale smo dijalog s predstavnicom i predstavnikom Odjela za kulturu Grada Rijeke koji je nositelj trećeg razvojnog stupa Programa za mlade Grada Rijeke – Poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima. Aktivnost strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka održana je u dva dijela u suradnji s Prirodoslovnom i grafičkom školom Rijeka.

U uvodnom dijelu razgovarali/e smo o Programu za mlade Grada Rijeke te o građanskom odgoju i obrazovanju nakon čega su mlade osobe u grupama raspravljale o vlastitim potrebama koje će predstaviti donositeljima/cama odluka.

Na aktivnosti dijaloga sudjelovali/e su:

 • Arijana Ančić Iličić, viša stručna suradnica za organizaciju i potporu u provedbi projekata – Odjel za kulturu Grada Rijeke
 • Alen Kapidžić, savjetnik za književnu i knjižničnu djelatnost i razvoj kreativnih industrija – Odjel za kulturu Grada Rijeke

Gost i gošća predstavili/e su sadržaje koje Odjel za kulturu Grada Rijeke nudi mladim osobama, a diskutirali/e smo o potrebama mladih osoba za kvalitetnim prostorima, aktivnostima i edukacijama na području Grada Rijeke. Gost i gošća pažljivo su slušali i zapisivali potrebe mladih osoba te najavili da će pri planiranju aktivnosti za mlade uzeti u obzir njihove potrebe.

Zahvaljujemo Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka i Odjelu za kulturu Grada Rijeke na ugodnoj suradnji!

Projekt GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva! broj 2021-1-HR01-KA154-YOU-000020267 dio je programa Erasmus+, a financira ga Europska unija preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. 

Ovaj tekst izražava isključivo stav autora i Ambidekster kluba. Komisija se ne može smatrati odgovornom za uporabu informacija koje se u njemu nalaze.