Tribina “O nužnosti ratifikacije Istanbulske konvencije”

U sklopu osmomartovskih aktivnosti 2018., u suradnji sa Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci organiziramo tribinu koja će se održati u Rijeci 7. ožujka u 19 sati u Antikvarijatu Ex Libris.

Na tribini naziva “O nužnosti ratifikacije Istanbulske konvencije” razgovarat će se o aktualnom stanju vezanom za ratifikaciju ovoga dokumenta u Republici Hrvatskoj. Promotrit će se čimbenici koji priječe ratifikaciju, kao što će se pretpostaviti učinci koji bi ratifikacijom mogli biti postignuti, kako u kontekstu spriječavanja naslilja tako i rodne ravnopravnosti u širem društvenom smislu. Na tribini sudjeluju dr. sc. Sanja Barić, dr. sc. Ivana Radačić i Daniel Antunović uz moderaturu dr.sc. Brigite Miloš.

Ostale aktivnosti u Rijeci za Međunarodni dan žena možete pronaći na linku.