Tag Archives: Istanbulska konvencija

Koliko još dugo ćemo biti tolerantni prema nasilju nad ženama?

Svakodnevno čitamo o nekoj vrsti nasilja koja se događa u našoj bližoj okolini, ali i negdje daleko od nas u svijetu. Pored svih oblika nasilja i dalje je rodno uvjetovano nasilje još uvijek najzastupljenije. Kada gledamo samo na razini Europe, mnoštvo je uredbi i direktiva koja se strogo bore protiv nasilja nad ženama, a čije Pročitaj više…

ISTANBULSKA KONVENCIJA Nema ratifikacije jer Vlada ovisi o glasovima nekoliko ekstremnih desničara

Što bi se dogodilo da sutra padne Vlada? Tko bi došao na vlast? To je razlog zašto konvencija još nije ratificirana,komentirala je oravna strućnjakinja Sanja Barić RIJEKA Većina za ratifikaciju Istanbulske konvencije postoji i u HDZ-u i u Saboru, ali ovo pitanje ne stavlja se na glasovanje, jer opstanak Vlade ovisi o glasovima nekolicine ekstremnih Pročitaj više…

Tribina “O nužnosti ratifikacije Istanbulske konvencije”

U sklopu osmomartovskih aktivnosti 2018., u suradnji sa Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci organiziramo tribinu koja će se održati u Rijeci 7. ožujka u 19 sati u Antikvarijatu Ex Libris. Na tribini naziva “O nužnosti ratifikacije Istanbulske konvencije” razgovarat će se o aktualnom stanju vezanom za ratifikaciju ovoga dokumenta u Republici Hrvatskoj. Promotrit će Pročitaj više…