Tko smo mi?

Pariter, adv. [par] 1) jednako (sr. aequliter); kao i ja 2) zajednoskupai također

Odgovorna osoba/izvršna koordinatorica udruge: Marija Trcol; koordinatorica za edukaciju i istraživanje: Maja Obućina; koordinatorica za rodnu ravnopravnost: Petra Čargonja

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako (kao i ja), zajedno, skupa… Osnovana je u Rijeci 2014. godine, s ciljem podizanja svijesti o ljudskim pravima, građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca/pojedinke u i prema društvu.

PaRiter je nastao prvenstveno kao reakcija na relativno pasivno okruženje u kojem se nedovoljno govori o ljudskim pravima te o socijalnim, kulturnim i ekonomskim pravima pojedinca. Ideja začetnica jeste bila aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu.

Kako vrijeme odmiče, tako i PaRiter raste, mijenja oblik, načine rada, vrste aktivnosti, ali ostaje ideja da zajedno možemo raditi na budućnosti za sve nas. Ostajemo pri podizanju svijesti građanstva o važnosti participacije u demokratskim procesima, prepoznavanju, adresiranju i djelovanju na rješavanju problema, ali radimo i u smjeru zagovaranja ljudskih prava na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini, zagovaranju prava na obrazovanje u skladu s tekovinama modernog društva te borbi za reproduktivnu pravdu kao preduvjeta za samoostvarenja pojedinaca i pojedinki.