Tko smo mi?

Pariter, adv. [par] 1) jednako (sr. aequliter); kao i ja 2) zajednoskupai također

U Pariteru rade Marija Trcol, Petra Čargonja, Tamara Baraba i Tea Vidović.

Pariter je feministička udruga koja se kroz istraživanja, zagovaranje društvene promjene, neformalnu edukaciju i amplificiranje ženskih glasova bori protiv strukturalnog rodno-uvjetovanog nasilja.

Radimo u smjeru zagovaranja ljudskih prava na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini, zagovaranju prava na obrazovanje u skladu s tekovinama modernog društva te borbi za reproduktivnu pravdu kao preduvjeta za samoostvarenja pojedinaca i pojedinki.

PaRiter je osnovan je u Rijeci 2014. godine kao reakcija na pasivno okruženje u kojem se nedovoljno govori o ljudskim pravima te o socijalnim, kulturnim i ekonomskim pravima pojedinca. Ideja začetnica jeste bila aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu. Danas je naš fokus na ženskim pravima, a nastavljamo se razvijati i rasti u suradnji s lokalnim i regionalnim sestrinskim organizacijama i zajednicama.