Vrijednosti


Ljudska prava: vjerujemo u potpunu primjenu principa ljudskih prava, uključujući one koje proizlaze iz nacionalnih te međunarodnih zakona te vjerujemo kako su sva ljudska prava međusobno povezana, ovisna i neodjeljiva. Predane smo uklanjanju svih diskriminacija koje se temelje na rodu, seksualnosti, religiji, godinama, tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti, etničkoj pripadnosti, rasi, nacionalnosti, klasi i drugim identitetima. 

Antifašizam: sav naš rad, vrijednosti i stavovi proizlaze iz maksime antifašizma kao civilizacijske tekovine koje nam je u nasljeđe ostavilo 20. stoljeće. Odupiremo se bilo kakvim oblicima jednoumlja, nacionalnog i religijske isključivosti, kulta tradicije i herojske smrti, netrpeljivosti prema različitosti, mačizma, militarizma, selektivnog populizma i svim ostalim idejama koje zagovaraju homogenost i bespogovornu poslušnost nacije.

Pravednost i sistemske promjene: naš cilj je izgradnja društva koje se temelji na socijalnoj, kulturnoj, ekonomskoj i reproduktivnoj pravdi, dokidanju svih oblika sistemske opresije, uključujući patrijarhat, fundamentalizam, fašizam i korporatizam koje prijete našim životima. Težimo svijetu u kojem je sloboda i moć raspodijeljena na način koji omogućuje svima da rastu sukladno svojim težnjama.

Društvo blagostanja: dostojanstven život je jedno od osnovnih ljudskih prava. Smatramo kako je država dužna osigurati svim svojim građanima i građankama ne samo elementarnu sigurnost i politička prava, već i ekonomsku i socijalnu sigurnost kako bi ostvarili/e svoje potencijale i živote. Besplatno obrazovanje i zdravstvena zaštita, naknade nezaposlenima, skrb za siromašne, stare i nemoćne, mirovinsko osigranje, stambena zbrinutost, porodiljna zaštita i dječji doplatak te ostale socijalne mjere su jedini oblik demografske politike koji zagovaramo i koja to uistinu jest. 

Povezivanje i suradnja: kroz svoj rad, PaRiter gradi mostove prema različitim dionicama civilnog društva, građanstva i nacionalnih i internacionalnih institucija. U svim suradnjama, neovisno o razini i razlogu, vodimo se ovdje navedenim vrijednostima, te našom misijom i vizijom.