Tag Archives: rodno uvjetovano nasilje

Koliko još dugo ćemo biti tolerantni prema nasilju nad ženama?

Svakodnevno čitamo o nekoj vrsti nasilja koja se događa u našoj bližoj okolini, ali i negdje daleko od nas u svijetu. Pored svih oblika nasilja i dalje je rodno uvjetovano nasilje još uvijek najzastupljenije. Kada gledamo samo na razini Europe, mnoštvo je uredbi i direktiva koja se strogo bore protiv nasilja nad ženama, a čije Pročitaj više…

Kako se zaista provodi Građanski odgoj i obrazovanje u našim školama?

Rasprava o provođenju Građanskog odgoja u našim školama je i dalje žustra. Vidljiva je jasna diskrepancija u provođenju istog gdje s jedne strane postoje oni koji smatraju kako je hrvatskim učenicima potrebno pružiti znanja i vještine za život u društvu 21. stoljeća, dok su s pak druge strane oni koji smatraju da učenicima nisu potrebne Pročitaj više…