SPOLNI MODUL ZDRAVSTVENOG ODGOJA: 8 radionica za učenike srednjih škola

Ovaj priručnik nastao je u okviru projekta CSE in practice 2 kojega je financijski podržala organizacija Women deliver. Jedan od ciljeva projekta je osnažiti mlade u ostvarivanju njihovih seksualnih prava putem pružanja relevantnih i znanstveno dokazanih informacija te seksualne edukacije. Naime, informirani mladi donose odgovornije odluke o svojoj seksualnosti i zdravlju, kasnije stupaju u seksualne odnose te pokazuju veće poštovanje i brigu za vlastita i tuđa tijela i zdravlje.

Pravo na pristup potpunoj seksualnoj edukaciji za mlade temelji se na međunarodno priznatim sporazumima koji od država potpisnica traže garanciju cjelokupne zaštite zdravlja, dobrobiti i dostojanstva svake građanke i građanina. Kao jedan od pokazatelja potrebe za ovakvim priručnikom za zaposlenike srednjih škola poslužilo nam je i istraživanje objavljeno u našoj publikaciji „Seksualnost i mladi u Primorsko-goranskoj županiji – Gdje smo danas?“ objavljenoj početkom 2017.g. U istraživanju je sudjelovalo 330 učenika, od čega 180 djevojčica i 148 dječaka u dobi od 14 do 17 godina. Prema rezultatima istraživanja čak 74 posto učenika misli kako škola treba više pažnje pridati temi seksualnosti. 57 posto učenika odgovorilo je da u školi ne uče o seksualnosti, dok 17 posto nije bilo sigurno. Gotovo trećina učenika, njih 27 posto, o spolnim se odnosima informira na portalima, au školi informacije o seksualnosti dobije svega njih 14 posto, kod roditelja 13 posto, dok njih 12 posto kaže kako se ne informira nigdje.

Pri stvaranju radionica u ovom priručniku navodili smo se kurikulumom zdravstvenog odgoja, točnije njegovog spolnog modula. Program Zdravstvenog odgoja zdravlju pristupa holistički, točnije sadrži očuvanje zdravlja i kvalitete života, humane odnose među spolovima i ljudsku spolnost, prevenciju ovisnosti, kulturu, društvene komunikacije i prevenciju nasilničkog ponašanja. Program zdravstvenog odgoja stoga se zasniva na višedimenzionalnom modelu i sadrži sljedeće module: Živjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilničkog ponašanja te Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. Spolno/ rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje je modul kojim se učenicima žele dati znanstveno utemeljene informacije, uvidi u različita promišljanja te raznorodne vrijednosne perspektive. Cilj je omogućiti učenicima usvajanje vještina potrebnih za donošenje odgovornih odluka te im pomoći da kroz razumijevanje različitosti i kritičko promišljanje izgrade pozitivan odnos prema sebi i drugima. Neke od obuhvaćenih tema mogu zahtijevati i dodatnu pripremu, kao i emocionalan angažman.

Pozivamo vas i potičemo na dodatno istraživanje, te zahvaljujemo na trudu koji ste spremni uložiti kako biste mlade obogatili znanjem i pružili im priliku da o škakljivim temama raspravljaju u jednom sigurnom i poticajnom okruženju. Ne zaboravimo – društvo ima posebnu odgovornost prema mladim ljudima.

Publikaciju možete preuzeti na linku.