Faktor promjene

Ova je publikacija nastala u sklopu projekta Faktor promjene koji financijski podržava Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku. Rezultat je želje da PaRiter u suradnji s partnerima Kreativnim Krkom i Kazališnom radionicom Malik Rijeka aktivno doprinosi prevenciji nasilja među mladima i to kroz aktivnosti forum teatra i živih knjižnica, kao aktivnosti koje nisu uobičajene u projektima ovog tipa, iako su izuzetno učinkovite i dobro prihvaćene od krajnjih korisnika i korisnica, dakle učenika i učenica koji su u njima sudjelovali ili će sudjelovati.

Ova se publikacija vodi premisom da su mlade osobe odgovorne za ono što čine, odnosno da je svaka osoba koja čini nasilje sama odgovorna za svoje postupke, no isto tako i da društvo u kojem živimo, kao i socijalni uvjeti u kojima djeca odrastaju te medijska prezentacija nasilja i poželjnih kvaliteta, izuzetno utječu na odluke koje ti isti mladi ljudi donose. Nasilje među mladima nije izolirani društveni problem, on je preslika društva i našeg vlastitog ponašanja i međusobnih odnosa. Nasilje nije urođeno, ono je naučeno. Nasilnicima i nasilnicama se pristupa kao da je njihovo ponašanje razvijeno iz čista mira, iako u pravilu ima uporište u osobnim iskustvima te obiteljskom i društvenom okruženju.
Publikaciji možete pristupiti na linku.