“Reci, pa ispeci” završio objavom radova

Kroz projekt “Reci, pa ispeci” provodila se edukacija učenika iz Učeničkog doma “Podmurvice” Rijeka o ljudskim pravima i građanskoj participaciji te videoaktivizmu.

Projekt su provodile udruge Filmaktiv i Udruga Pariter u suradnji s Učeničkim domom Podmurvice u Rijeci, a financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.

Završna prezentacija učeničkih video radova i izložba fotografija u sklopu projekta Reci, pa ispeci” održana je u lipnju 2016. u Art-kinu Croatia, a sada su video radovi dostupni i online, na službenom Vimeo  kanalu udruge Filmaktiv.

VIDEO RADOVI:

REAGIRAJTE, NA VRIJEME #1

[Reci, pa ispeci] Reagirajte, na vrijeme #1 from Filmaktiv on Vimeo.

AUTORI/CE I POLAZNICI/E RADIONICE:

  • Silvija Bartolović  | Andrej Čortoloman | Mario Golik | Iva Ribarić | Petra Tončić | Karolina Troha | Mihael Žagar

REAGIRAJTE, NA VRIJEME #2

[Reci, pa ispeci] Reagirajte, na vrijeme #2 from Filmaktiv on Vimeo.

AUTORI/CE I POLAZNICI/E RADIONICE:

  • Silvija Bartolović  | Andrej Čortoloman | Mario Golik | Iva Ribarić | Petra Tončić | Karolina Troha | Mihael Žagar

IZA SVAKOG RADA STOJI NEČIJI TRUD 

[Reci, pa ispeci] Iza svakog rada stoji nečiji trud from Filmaktiv on Vimeo.

AUTORI/CE I POLAZNICI/E RADIONICE:

  • Matea Golik | Milan Grčić | Doroteja Guščić | Iva Ipša | Adrian Poldrugo
    Roko Valenta | Boris Žic

VELIKI D – ISPOVJEDAONICA

[Reci, pa ispeci] Veliki D – Ispovjedaonica from Filmaktiv on Vimeo.

AUTORI/CE I POLAZNICI/E RADIONICE:

Arijana Behlić  | Manuela Fresl  | Marina Gabrić | Rene Mikanović | Aleksandra Peranović | Luka Pleše | Sara Šporer | Karlo Tomašić | Lana Ulčar | Matija Vižintin | Igor Žauhar


O PROJEKTU:

Učenici/e su kroz neformalnu edukaciju i puno praktičnog rada učili o temama civilnog društva poput ljudskih prava, međuvršnjačkog nasilja, diskriminacije na temelju roda, spola, etniciteta, vjerskog i seksualnog opredjeljenja, odnosno o pitanjima koja su nedovoljno zastupljena u medijima i nerado u središtu promišljanja suvremenog hrvatskog društva.
Polaznici/e su se tokom susreta poticali na promišljanje i artikuliranje stavova o problemima i potrebama njihove okoline, a kreativni izričaj u formi videa postao je način artikulacije potreba šire društvene zajednice u kojoj žive. Time projekt značajno doprinosi povećanju aktivnog sudjelovanja mladih u rješavanje problema u zajednici.

Kroz radionice o ljudskim pravima učenici/e su na interaktivan način učili o ljudskim pravima, diskriminaciji, aktivnom građanstvu, ravnopravnosti spolova, prepoznavanju i prevenciji nasilja u obiteljima i vezama te su razvijali participativne vještine, vođenje, timski rad, dijalog i sl., dok sukroz radionice videoaktivizma savladali osnove filmskog jezika, korištenja kamere, snimanja tona i digitalne montaže.

Osim radionica, u prostoru Učeničkog doma “Podmurvice” u Rijeci odvijale su se i filmske večeri – projekcije filmova na temu ljudskih prava uz diskusiju.