Poziv za dostavu radova: Reproduktivna pravda za pravednije društvo

Reproduktivna pravda za pravednije društvo projekt je kojeg Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter provodi u 2018. godini uz financijsku podršku Rosa Luxemburg Fundacije. Reproduktivna pravda termin je kojeg su prve počele koristiti feministkinje afro-američke kulturne pozadine te kao koncept ubrzo postaje esencijalan za društvo u cjelini: njegova svrha je razlučiti na koji je način sposobnost svake žene da odluči o vlastitoj reproduktivnoj sudbini direktno povezana s uvjetima u njezinoj zajednici – onima koji nisu samo pitanje osobnih izbora, već pristupa socijalnim i reproduktivnim uslugama. Reproduktivna pravda adresira društvenu stvarnost nejednakosti.

Projekt je nastao kao nastavak aktivnosti PaRitera u domeni borbe za reproduktivna prava s naglaskom na pravo na pobačaj; cilj je projekta započeti razgovor o socijalnoj i reproduktivnoj pravdi u Hrvatskoj. Specifični cilj je okupiti stručnjakinje i stručnjake koji se bave problematikom koja u svojoj suštini spada pod domenu reproduktivne pravde, izdavanje publikacije koja će objediniti različite poglede na pitanja koja su ključna za donošenje odluke o stvaranju obitelji (uključujući homoseksualne obitelji, jednoroditeljske itd.), kao i pisanje dokumenta s preporukama i zahtjevima za Vladu kako bi se moglo uspješno zagovarati promjene za pravo na izbor.

Stoga objavljujemo poziv aktivistkinjama i aktivistima, članovima i članicama akademije, kao i drugim osobama koje rade na pitanjima dostupnosti vrtića, rodno osjetljivog proračuna, prava na pobačaj, prava na zdravstvenu zaštitu, prava na socijalnu zaštitu, prava na siguran i humani porod te medicinski potpomognutu oplodnju; mentalno zdravlje žena, kao i intersekcija ženskih sudbina, prava na izbor te drugih tema koje se tiču reproduktivne pravde da dostave nacrt rada na navedene teme do 20. veljače 2018. godine na e-mail adresu

Nakon evaluacije radova od strane nezavisne komisije autori i autorice će biti kontaktirani da dostave rad minimalne dužine 10-15 kartica te je krajnji rok za dostavu prihvaćenih radova 15. ožujak 2018. godine. Napominjemo da nije potrebno provoditi dodatna istraživanja za radove, već nastojimo prikupiti postojeće znanje i ekspertizu kako bi publikacija služila kao početna pozicija za zagovaranje promjena. Radovi će biti objavljeni kao publikacija, te će autori i autorice imati priliku svoj rad izložiti na konferenciji koja će se održati u listopadu u Rijeci. Predstavljanje rada na konferenciji je honorirano, a o detaljima će izlagači/ce biti pravovremeno izviješteni/e.