Kako je biti migrant/ica u Hrvatskoj?

Živa knjižnica održat će se 21.10. od 16 do 20 sati u Narodnoj čitaonici (Rijeka, Korzo 24), a povodom njezina otvorenja donosimo vam članak o nekima od knjiga koje ćete moći ‘posuditi’ – migrantima i migranticama.

Migracija je važan faktor erozije tradicionalnih granica između jezika, kultura, etničkih grupa i država-nacija.

Oblici migracije najčešće se kategoriziraju prema motivaciji ili pravnom statusu migranta. No, definicije nisu jednoglasne i mogu varirati ovisno o državi.  UNESCO na sljedeći način kategorizira migrante:

Privremeni radni migranti su oni koji u ograničenom vremenskom periodu borave u stranoj državi radi zaposlenja kako bi kući mogli poslati novac. Također postoje i visoko kvalificirani i poslovni migranti koji se kreću unutar tržišta rada transnacionalnih korporacija i internacionalnih organizacija, a mnoge zemlje koriste različite programe kako bi ih potaknuli na dolazak.

Osobe koje pređu granicu neke države bez potrebnih dokumenata i dozvola su ilegalni migranti. Postoje i prisilne migracije koje uključuju tražitelje azila, izbjeglice i one koji su prisiljeni emigrirati iz vlastite zemlje radi vanjskih čimbenika poput poplava ili drugih prirodnih katastrofa.

Migracije radi ponovnog okupljanja obitelji obuhvaćaju one koji se pridružuju svojim članovima obitelji koji su već unutar neke od prethodno navedenih  kategorija.  Povratni migranti se vraćaju u zemlju porijekla nakon određenog razdoblja u stranoj zemlji.

Čak i oni koji ne migriraju, pod utjecajem su kretanja ljudi u vlastitoj zemlji  i rezultirajućih promjena. Migracija nije jednostavno prelazak granice, već cjeloživotni proces koji utječe na živote onih koji su u nju uključeni.

Neovisno o uzroku migracije i motivaciji migranta, dolaskom u drugu zemlju ulaze u strano okruženje koje često zahtjeva prilagodbu na novu kulturu, jezik, ljude i običaje. Kakav će biti njihov život, ovisi o migracijskoj politici države u koju dolaze, ali i općim društvenim stavovima koji nisu uvijek otvoreni i inkluzivni.

Želite li iz prve ruke, kroz razgovor sa živom knjigom saznati kako je biti migrant ili migrantica u Hrvatskoj, sutra navratite u živu knjižnicu i pročitajte knjigu o migrantu iz Nigerije i migrantici iz Sirije.