Faktor promjene – Živa knjižnica u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića u Rijeci

U četvrtak, 2. ožujka u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića održana je Živa knjižnica, i to u sklopu projekta Faktor promjene. Faktor promjene osmišljen kao sredstvo promoviranja ljudskih prava, a cilj aktivnosti Žive knjižnice je upoznati učenike i učenice s pričama ranjivih skupina. Učenice/ci i “žive knjige” su razgovarali o iskustvima diskriminacije. Direktna interakcija između članova/ica ranjivijih skupina i učenika/ca je poslužila za propitivanje predrasuda.

Živoj knjižnici je prisustvovalo 36 učenika i učenica navedene srednje škole, dok je sama knjižnica sadržavala sedam naslova, odnosno sedam živih knjiga. Učenice i učenici Ekonomske škole su prije samog “čitanja” sudjelovali u svojevrsnoj kratkoj radionici na kojoj su naučili i naučile više o diskriminaciji i predrasudama koje svi zapravo imamo. Ono što je važno, naučili su, je biti svjestan/na da su ljudi skloni prosuđivati ljude na temelju pretpostavki, što često vodi ka diskriminaciji te da je prvi korak ka rješavanju tog problema upravo osvještavanje.

Kako Faktor promjene aktivno radi na borbi protiv nasilja među mladima, ova aktivnost je važna jer mladima pomaže shvatiti pozicije osoba koje se nalaze u “manjinskim” skupinama te tako humanizirati percepcije o nečemu što se u našem društvu smatra tabuom.

Kao i u srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, nakon održane Žive knjižnice je izvoditeljica aktivnosti s mladima porazgovarala o njihovom iskustvu čitanja živih knjiga te su zajedno, kroz različite aktivnosti, evaluirali i promislili o svemu što su taj dan naučili.

Partneri na projektu su Kazališna radionica Malik – Rijeka, te udruga Kreativni Krk, a projekt financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.