Cjelovita seksualna edukacija u školama – održana konferencija i sastanak udruga s predstavnicama jedinica lokalne i regionalne samouprave

Istražene mogućnosti međusektorske suradnje

Sredinom studenog održala se konferencija “Cjelovita seksualna edukacija u školama” te sastanak s predstavnicama JLRS-ova na kojem su zaposlenice udruga predstavile smjernice i preporuke za uvođenje CSE u škole. Aktivnosti su organizirale Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga „Delta” u okviru projekta “Zdrave veze”.

Na konferenciji su se predstavili rezultati projekta Zdrave veze te okupili relevantni dionici iz različitih sektora s ciljem umrežavanja i mapiranja područja suradnje u domeni osiguranja cjelovite seksualne edukacije (CSE) u školama. 

Udruge su podijelile rezultate istraživanja koje su provele o tome što o seksualnoj edukaciji u školama misle učenici, roditelji i školsko osoblje, a predstavili su se i primjeri dobre prakse iz Norveške. Predstavile su se preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave, te je održan okrugli stol o mogućnostima međusektorske suradnje na kojem su sudjelovale Ivona Nemeth Novak (Viša savjetnica za razvoj civilnog društva i nacionalne manjine, Sisačko-moslavačka županija), Lana Golob (viša savjetnica, koordinatorica za programe Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade, Grad Rijeka), Anja Rutić (pedagoginja, Srednja škola Ivanec) i Josipa Žic (profesorica biologije, Osnovna škola “Srdoči” Rijeka).

Nakon održane konferencije predstavnice udruga su se sastale s Lanom Golob – voditeljicom Upravnog odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade Grada Rijeke, Ivom Janežić – savjetnicom za razvojne programe Upravnog odbora za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije, Ivonom Nemeth Novak – višom savjetnicom za razvoj civilnog društva i nacionalne manjine Upravnog odbora za obrazovanje, kulturu, šport mlade i civilno društvo Srijemsko-moslavačke županije i Tatjanom Šubat – savjetnicom za programe odgoja i obrazovanja Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije kako bi se zajednički utvrdili prvi koraci za daljnju suradnju i stvorili preduvjeti za ostvarenje nekih od preporuka iz zagovaračkog dokumenta udruga. 

Udruge će nastaviti suradnju sa svima zainteresiranima u radu na ovoj važnoj temi.


Aktivnosti su se održale kao dio projekta „Zdrave veze“ kojeg provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta. Partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. Projekt je podržan s 90.000,00 € kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.