Join The Game: održana dva uspješna diseminacijska eventa

Krajem prošle godine održale smo u Dječjoj kući uz podršku majstorice za rad s mladima Mirele Pašić predstavljanje i testiranje urbane igre Join The Game koja je nastala kao pedagoški alat za rad s mladim ženama, djevojkama i djevojčicama kako bi se osnažile u odabiru karijere neopterećene rodnim stereotipima i predrasudama. Eventu su prisustvovale sve zainteresirane osobe koje rade s mladima, bilo u obrazovnom sustavu ili neformalno.

Neplanirani drugi event predstavljanja igre održale smo u Dječjem vrtiću Hlojkica u Delnicama! Presretne smo što se pokazao interes za prilagodbom ovog alata najmlađim uzrastima i veselimo se mogućnosti kreativnog razbijanja rodnih stereotipa od najranije dobi, a Join The Game nudi i tu mogućnost.

Igra je osmišljena na način da se može prilagođavati različitim potrebama i skupinama djece i mladih, kako sadržajem tako i formom. Njezina osnovna ideja jest učenje i promicanje rodne ravnopravnosti kroz razbijanje rodnih stereotipa na području karijere i tržišta rada, no tematski fokus igre može se prilagoditi ovisno o uzrastu i specifičnim potrebama grupe s kojom se radi. Posebni naglasak u osmišljavanju igre stavio se na kreiranje sigurnog prostora (engl. safe space) unutar kojeg će se svaka mlada osoba osjećati uvaženom, te biti potaknuta na uvažavanje različitosti ali i slobodno izražavanje svojih stavova i osjećaja.  Join The Game razvijena je kao edukativni i osnažujući alat za djevojčice i djevojke, ali i za ostale skupine mladih kako bi radili na ukidanju ograničenja koja nameću rodni stereotipi još uvijek prisutni u našem društvu.

Materijale za uspješnu pripremu, prilagodbu i provedbu igre možete vidjeti OVDJE.

*Na projektu Join The Game radimo s nositeljicama projekta Fundacja Laboratorium Zmiany iz Poljske te partnericama UVIC – Universitat de Vic (Španjolska) i Pour La Solidarite (Belgija). Projekt je financiran Erasmus+ sredstvima Europske unije.