Tag Archives: preporuke

PODRŠKA ŠKOLAMA U PROVEDBI CJELOVITE SEKSUALNE EDUKACIJE: PREPORUKE ZA JEDINICE LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Kao polazište zagovaranja za sustavno provođenje cjelovite seksualne edukacije u školama (CSE) uzimamo UNESCO-ove smjernice koje se temelje na ljudskim pravima definiranim međunarodnim dokumentima te su u skladu sa znanstveno utemeljenim informacijama. Dokument se poziva na istraživanje “Ispitivanje potreba i stavova o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području PGŽ-a, SMŽ-a Pročitaj više…