Stručna konferencija “Reproduktivna pravda za pravednije društvo”

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju u suradnji s Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci organizira stručnu konferenciju naziva “Reproduktivna pravda za pravednije društvo” koja će se održati na datum 26. listopada 2018. godine. Konferencija će se održati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na I. katu (dvorana 107), u trajanju od 9.00 do 18.30 sati.

Krovnim terminom reproduktivna pravda označavamo niz zasebnih prava koja su vezana uz reproduktivna prava, kao što je pravo na medicinski potpomognutu oplodnju ili humani porod, no u obzir uzima i socijalne i društvene uvjete koji su nužni kako bi osoba mogla donositi odluke o vlastitom životu.

Na konferenciji će se govoriti o kontinuitetu ženskog otpora; ulozi reproduktivnih prava u poboljšavanju skrbi žena u trudnoći, porodu i babinju; medicinski potpomognutoj oplodnji; ljudskim pravima u porodu; porodničarskom nasilju; pravu na priziv savjesti; rodno osjetljivom proračunu; politizaciji ženskog tijela; totalitarističkih tendencija nacionalnih konzervativnih organizacija i disciplinskim režimima.

Govornice će na konferenciji predstaviti svoje radove koji će biti objavljeni u publikaciji naziva “Reproduktivna pravda za pravednije društvo”. Nakon izlaganja autorica tekstova na konferenciji uslijedit će i predstavljanje same publikacije.

Facebook event se nalazi na ovom linku, a više informacija možete pronaći u programskoj knjižici.