Projekt GO for ESI! Mladi za obrazovne politike koje podržavanju jednakopravnost, uključivost i solidarnost

Trening „Mladi u dijalogu“

Trening se održao od 21. do 23. listopada u Karlovcu, a sudjelovalo je ukupno 20 mladih od 15 do 30 godina iz Karlovca i okolice te Zagreba, Rijeke i Osijeka te dvoje facilitatora, od kojih je jedan facilitator mlada osoba, i 3 osobe u pratnji.

Koristeći kreativne metode neformalnog obrazovanja i storytelling sudionici/e su se pobliže upoznali i stvorili sigurnu i ugodnu atmosferu grupe što je bilo važno za nastavak treninga. Govorilo se o oblicima participacije mladih, definirani su pojedini oblici participacije te smo neke od njih i prikazali na kreativan način, kroz glumu, pjesmu, simulacije itd. Jačali smo komunikacijske i prezentacijske vještine koje su nam bitne pri dijalogu s donositeljima odluka. Kroz tri različite vježbe okušali/e smo se u aktivnom slušanju, prenošenju poruke i pravilnoj upotrebi govornog aparata te pravilnom disanju.

Uslijedilo je interaktivno predavanje o Dijalogu EU s mladima, definiciji i ciljevima procesa, načinu funkcioniranja te mogućnostima uključivanja mladih.

Sudionici/e su se imali/e priliku okušati u vježbi zagovaranja. Svrha ove aktivnosti bila je definirati “kartu” odnosa između četiri “aktera” unutar (idealnog) demokratskog društva. Sudionici/e su bili podijeljeni u 4 jednake grupe koje predstavljaju četiri “aktera” u demokraciji: donositelji odluka, udruge, medije i mlade.

U završnom dijelu treninga započelo je mapiranje dionika i izrada strategije za dijalog s donositeljima odluka, a mlade osobe su uz mentorstvo facilitatora osmišljavale vlastite planove djelovanja u lokalnoj zajednici.

Projekt GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva! broj 2021-1-HR01-KA154-YOU-000020267 dio je programa Erasmus+, a financira ga Europska unija preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. 

Ovaj tekst izražava isključivo stav autora i Ambidekster kluba. Komisija se ne može smatrati odgovornom za uporabu informacija koje se u njemu nalaze.