Projekt GO for ESI! Mladi za obrazovne politike koje podržavaju jednakopravnost, uključivost i solidarnost!

Strukturirani dijalog s donositeljima odluka u Primorju

Nastavno na posljednji trening u Karlovcu u sklopu projekta GO for ESI, na kojem su mlade osobe identificirale potrebu za kvalitetnim sadržajima i adekvatnim prostorima na području Grada Rijeke za mlade osobe, organizirale smo dijalog s predstavnicom i predstavnikom Odjela za kulturu Grada Rijeke koji je nositelj trećeg razvojnog stupa Programa za mlade Grada Rijeke – Poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima. Aktivnost strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka održana je u dva dijela u suradnji s Prirodoslovnom i grafičkom školom Rijeka.

U uvodnom dijelu razgovarali/e smo o Programu za mlade Grada Rijeke te o građanskom odgoju i obrazovanju nakon čega su mlade osobe u grupama raspravljale o vlastitim potrebama koje će predstaviti donositeljima/cama odluka.

Na aktivnosti dijaloga sudjelovali/e su:

  • Arijana Ančić Iličić, viša stručna suradnica za organizaciju i potporu u provedbi projekata – Odjel za kulturu Grada Rijeke
  • Alen Kapidžić, savjetnik za književnu i knjižničnu djelatnost i razvoj kreativnih industrija – Odjel za kulturu Grada Rijeke

Gost i gošća predstavili/e su sadržaje koje Odjel za kulturu Grada Rijeke nudi mladim osobama, a diskutirali/e smo o potrebama mladih osoba za kvalitetnim prostorima, aktivnostima i edukacijama na području Grada Rijeke. Gost i gošća pažljivo su slušali i zapisivali potrebe mladih osoba te najavili da će pri planiranju aktivnosti za mlade uzeti u obzir njihove potrebe.

Zahvaljujemo Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka i Odjelu za kulturu Grada Rijeke na ugodnoj suradnji!

Projekt GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva! broj 2021-1-HR01-KA154-YOU-000020267 dio je programa Erasmus+, a financira ga Europska unija preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. 

Ovaj tekst izražava isključivo stav autora i Ambidekster kluba. Komisija se ne može smatrati odgovornom za uporabu informacija koje se u njemu nalaze.