Preporuke mladih za kvalitetno građansko obrazovanje koje doprinosi ravnopravnosti, uključivosti i solidarnosti

Ambidekster klub iz Zagreba je s partnerima, udrugom DrONE – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje iz Karlovca, Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter iz Rijeke te Nansen dijalog centrom iz Osijeka provodio projekt GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva!

Kroz projekt su mladi dodatno educirani u području građanskog odgoja i obrazovanja s naglaskom na ravnopravnost, uključivost i solidarnost, a nakon toga su organizirani dijalozi mladih i donositelja odluka te su mladi temeljem iskustava koja su stekli sukreirali preporuke za sustavnu i kvalitetnu provedbu građanskog odgoja i obrazovanja koje doprinosi ravnopravnosti, uključivosti i solidarnosti. 

Razgovori su provedeni i s GOOD inicijativom za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole te su prikupljene i njihove preporuke.

Preporuke e možete pronaći OVDJE.