Poziv za sudjelovanje u fokusnim grupama za mlade u sklopu projekta “Zdrave veze”

Istraživačice udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava će 14. ožujka u varaždinskoj udruzi mladih V.U.K. održati fokusne grupe o potrebama mladih za cjelovitom seksualnom edukacijom u osnovnim i srednjim školama. Istraživanje se provodi u sklopu projekta “Zdrave veze”, kojeg uz udrugu SOS Rijeka provode udruge PaRiterLORI i Delta, organizacija KUN iz Norveške, te jedinice lokalne i regionalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija. Fokusne grupe namijenjene su učenicima_cama 8. razreda osnovnih škola te 2. i 3. razreda srednjih škola. Za sudjelovanje na fokusnim grupama potrebno je donijeti od strane roditelja ili skrbnika potpisan Pristanak za sudjelovanje u istraživanju.

Fokusna grupa s učenicima_cama varaždinskih osnovnih škola (8. razredi) održat će se u utorak, 14. ožujka s početkom u 12:00 sati u prostoru udruge mladih V.U.K., u Centru za mlade i nezavisnu kulturu P4 (Preradovićeva 4), dok će se fokusna grupa za srednjoškolce_ke održati isti dan u 15:00 sati. Grupe će trajati najviše sat vremena. U tom vremenu, istraživačice će kroz otvorenu raspravu ispitati poznavanje mladih o elementima cjelovite seksualne edukacije prema UNESCO-ovim smjernicama te njihovu potrebu da o istima razgovaraju u sklopu formalnog obrazovanja u školama. Fokusne grupe sastavljene su od najmanje 5, a najviše 12 učenika_ca, koji uz facilitaciju istraživačice razgovaraju o svojim potrebama, stavovima i nedoumicama u vezi CSE. Dok istraživačica vodi razgovor, asistentica radi audio snimku događaja i vodi bilješke. Roditelji ili skrbnici sudionika_ca istraživanja dužni su putem maila asistentici predati potpisani Pristanak za sudjelovanje u istraživanju, kojeg možete preuzeti ovdje. Sudjelovanje u istraživanju je anonimno.

Iskaz interesa za sudjelovanjem u istraživanju, Pristanak za sudjelovanje ili dodatna pitanja u vezi provedbe fokusne grupe, možete poslati istraživačicama udruge SOS Rijeka putem maila:
Greta Grakalić Rački, 
Iva Davorija, 
Svakim radnim danom, radnice su dostupne i na službenom telefonu udruge SOS Rijeka:  051 211 888. 

Projekt “Zdrave veze” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.