Poziv na konferenciju “Cjelovita seksualna edukacija u školama”

Pozivamo vas na konferenciju “Cjelovita seksualna edukacija u školama” koja će se održati u Rijeci (RiHuB, Ul. Ivana Grohovca 1/a) u srijedu, 15. studenog s početkom u 11 sati. Konferenciju organiziraju Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga „Delta” u okviru projekta “Zdrave veze”.

Cilj konferencije je predstaviti rezultate projekta Zdrave veze te okupiti relevantne dionike iz različitih sektora s ciljem umrežavanja i mapiranja područja suradnje u domeni osiguranja cjelovite seksualne edukacije (CSE) u školama. Stoga pozivamo odgojno obrazovne djelatnike i djelatnice u osnovnim i srednjim školama,  udruge, roditelje, predstavnike i predstavnice gradova i županija te sve ostale zainteresirane da nam se pridruže u razgovoru o uvođenju kvalitetne seksualne edukacije u osnovne i srednje škole.

Na konferenciji ćemo podijeliti rezultate istraživanja o tome što o seksualnoj edukaciji u školama misle učenici i učenice, roditelji i školsko osoblje, a nadahnut ćemo vas i dijeljenjem primjera dobre prakse iz Norveške. Konferencija je zamišljena i kao prostor za suradnju, povezivanje i razmjenu iskustava o postojećim praksama u provedbi CSE.

Ovdje možete pronaći program konferencije.

Molimo vas da obavezno potvrdite svoje sudjelovanje na mail udruge LORI:   najkasnije do 13. studenog 2023. Broj mjesta na konferenciji je ograničen, a prednost ćemo dati onima koji su se ranije prijavili.

Konferencija će se održati kao dio projekta „Zdrave veze“ kojeg provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta. Partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. Projekt je podržan s 90.000,00 € kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.