Poziv – Međusektorski sinergijski sastanak – usklađivanje privatnog i poslovnog

Mreža 4. smjena – nevidljivi rad organizira Međusektorski sinergijski sastanak koji će se održati u utorak 27. rujna 2022. od 10 do 16 sati u Rijeci na adresi RiHub, Ivana Grohovca 1/a s ciljem uspostavljanja cjelovitih mjera, aktivnosti i preporuka za javne politike usklađivanja privatnog i poslovnog života muškaraca i žena u skladu s razvojnim  specifičnostima pojedinih regija. 


Na sastanku će se prezentirati i istraživanje Sveučilišta u Zadru, koje je obuhvatilo ispitivanje javnog mnijenja i potrebe roditelja maloljetne djece provedenog u okviru projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”. Cilj sastanka je provesti lokalne konzultacije s donositeljima odluka i drugim relevantnim dionicima oko izazova istaknutih kroz regionalno specifične nalaze istraživanja.  


Na sastanku bi voljeli inicirati zajednički, međusektorski plan za prevladavanje regionalnih specifičnosti/izazova prepoznatih od strane lokalnih dionika u području usklađivanja privatnog i poslovnog života.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti ispunjavanjem prijavnog obrasca najkasnije do srijede 21. rujna do kraja dana

U raspored sastanka bit će uključene pauze za kavu i zajednički ručak. 

Osim u Rijeci, sastanak će se simultano odvijati u više gradova. 

Sastanak je dio projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”, čija je nositeljica udruga B.a.B.e. Projekt traje 36 mjeseci i provodi se u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji.

Cilj projekta je razvijanje i predlaganje adekvatnih javnih politika koje bi doprinijele usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki Republike Hrvatske putem osnaživanja partnerstva organizacija civilnog društva uključenih u Mrežu, međusektorske suradnje s visokoobrazovnom ustanova te jedinicama lokalne i regionalne samouprave kroz učinkovit socijalni dijalog. Partneri na projektu i članice Mreže su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga “HERA” Križevci, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH sufinancira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.).