Potpisan ugovor za projekt iz Eurpskog socijalnog fonda

U ponedjeljak, 19. ožujka 2018. predstavnice LORI su prisustvovale svečanoj dodjeli ugovora za projekte iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u okviru Europskog socijalnog fonda.

Udruga LORI, zajedno s partnericama Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, provoditi će projekt pod nazivom „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ u vrijednosti od 1.055.472,40 kn. Obzirom da je interes za ovaj natječaj bio izuzetan (skoro 200 prijavljenih projekata, od čega samo 27 odabrano za financiranje), ponosne smo da je baš ovaj projekt jedan od odabranih! Projekt će rezultirati uspostavom programa društveno korisnog učenja o rodnoj ravnopravnosti i povezanim ljudskim pravima na Sveučilištu u Rijeci te doprinijeti izgradnji znanja i vještina studenata/ica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje. Pozivamo vas da redovito pratite novosti vezano uz provedbu projekta koje ćemo objavljivati na mrežnim i Facebook stranicama.

Preuzeto sa:  LORI