PaRiter na Contact making seminaru “Youth can change”

Udruga PaRiter je sudjelovala na seminaru u mjestu Kielce u Poljskoj  sa organizacijama koje se bave istim ili sličnim pitanjima u svrhu povezivanja i buduće suradnje.

Organizacija Regionalne Centrum Wolontariatu nositelj je projekta, a uključio je 12 voditelja mladih od 18-25 godina i 12 predstavnika organizacija mladih iz 12 partnerskih zemalja (Bugarska, Hrvatska, Grčka, Italija, Litva, Makedonija, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Turska i Poljska). Tijekom petodnevnog seminara u Poljskoj, uspjeli smo razviti ideje za nova partnerstva te razraditi principe rada s mladima i podršku u međunarodnoj suradnji.

Ovaj projekt je financiran kroz program Europske unije Erasmus+.