Održan medijski trening u sklopu projekta “Zdrave veze”

Prošlog tjedna u našim prostorima održan je trening fokusiran na razvijanje zagovaračkih vještina te vođenje medijskih kampanja pod vodstvom Ane Urlić. 

Trening je dio projekta “Zdrave veze” koji je usmjeren na problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije u kurikulumima škola i u sklopu kojeg smo zajedno s našim partnericama – SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” i Udruga Delta – provele analizu 50 kurikula škola na području Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke i Varaždinske županije. Pri tome, obuhvatile smo 27 kurikula osnovnih i 23 kurikula srednjih škola. 

Na treningu smo se bavile kampanjom koja nam slijedi unutar projekta, razmatrajući sve bitne stakeholdere za zagovaranje uvođenja CSE kao i moguće načine oblikovanja zagovaračkih poruka kampanje ovisno o ciljnim skupinama. 

Ana nas je kroz teoriju i praktične vježbe upoznala s mnoštvom korisnih alata, naoružala primjerima dobre prakse i zagolicala nam maštu mogućnostima kreativne uporabe Chat GPT-a! 

Educirane i osnažene, spremnije smo nego ikad za zagovaranje uvođenja cjelovite seksualne edukacije u obrazovni sustav! 

* “Zdrave veze” provode SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.