[Novi projekt] SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama

Naziv projekta:

SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama

Cilj projekta:

• Unaprijediti kapacitete partnerskih organizacija za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice u području socijalnog uključivanja mladih iz skupina u riziku socijalne isključenosti.

• Osnažiti organizacije civilnog društva i aktivne građanke i građane za učinkovit odgovor na potrebe mladihu kriznim situacijama.

• Doprinijeti odgovoru na lokalne potrebe mladih iz ranjivih skupina i njihovom osnaživanju kroz građanske akcije u kojima su aktivni sami mladi za mlade.

Trajanje:

27.7.2022. do 27.9.2023.

Opis projekta i projektne aktivnosti:

Projektom se osnažuju kapaciteti organizacija civilnog društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe mladih iz skupina u riziku od socijalne isključenosti u 4 zajednice, osobito u kriznim situacijama. Podržava se obrazovanje, kapacitiranje i zajednički građanski angažman organizacija, samih mladih i ustanova koje rade s mladima u odgovaranju na potrebe ranjivih mladih kroz zajedničke građanske akcije koje organiziraju lokalne inicijative. Ovaj projekt će mobilizirati zajednicu u podršci mladima u riziku od socijalne isključenosti. Projektnim aktivnostima će se ojačati sposobnost i organizacija i zajednice da prepoznaju i odgovore na potrebe mladih u vrijeme kriza, s osobitim fokusom na ranjive skupine mladih u riziku od socijalne isključenosti. Kroz građanske akcije aktivirat će se građanke i građani koji će osvijestiti i potvrditi da mogu doprinijeti i doprinose zaštiti ljudskih prava i socijalnoj uključenosti što je važno za održivost pozitivnih promjena i pokretanje novih akcija. Širenjem mreže suradnika šire se te postaju održive i ideje solidarnosti, osvještava se socijalni kapital u zajednici i doprinosi mobilizaciji. Djelovanje lokalnih građanskih inicijativa bit će primjer dobre prakse za mobilizaciju zajednica oko teme podrške ranjivim skupinama mladih u vrijeme kriza, a model će ostati održiv i za doprinos rješavanju drugih problema u zajednici, osobito u vrijeme kriza jer će se oslanjati na građansku aktivnost.

Projektne aktivnosti su:

1. Osmišljanje i provedba izobrazbe i drugih oblika unapređenja kapaciteta zaposlenika/-ica, članova/-ica i volontera/-ki organizacija civilnog društva u područjima zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanju uz primjenu IKT

2. Jačanje kapaciteta OCD za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija

3. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim sitacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama)

4. Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama

5. Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije

6. Organiziranje malih građanskih akcija usmjerenih na socijalno uključivanje mladih s naglaskom na mlade u riziku od socijalne isključenosti, kao podrška službama civilne zaštite

7. Organiziranje volonterskih aktivnosti

Nositelj:

Ambidekster klub

Partneri:

Nansen dijalog centar, Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota IKS, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija “Rijeka” LORI, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“

Vrijednost projekta:

487.589,91 kn (64.714,30 €)

Program iz kojeg se financira:

Europski socijalni fond – Poziv UP.04.2.1.11 Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Nadležno tijelo:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Osoba za kontakt:

Maja Obućina, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, udruga[at]pariter.hr