Mjesec ženskog aktivizma privukao je veliki broj žena

Prošli tjedan završio je projekt Mjesec ženskog aktivizma, tijekom kojeg je udruga PaRiter organizirala brojne radionice u Primorskoj-goranskoj županiji. Radionice su bile namijenjene ženama svih generacija, a njihov cilj bilo je informirati i propitivati važnost ženskih prava i feminističke solidarnosti.

U sklopu projekta održalo se šest neformalnih radionica različitih tematika. Četiri radionice održale su se u Rijeci, a po jedna radionica na otocima Krku i Cresu.

Na njima su žene iz lokalnog okruženja razrađivale i iznosile svoje ideje, podijelile svoje probleme, pitanja koja ih muče, prilike i izazove te su imale priliku razvijati samospoznaje, vjeru u sebe i svoju kreativnu snagu. Cilj projekta, kojeg su financijski podržali Ekumenska inicijativa žena i Primorsko-goranska županija, bio je potaknuti empatiju, učenje i razumijevanje ženskih prava te važnosti uloge zajedništva za osnaživanje žena. S obzirom da su radionice namijenjene ženama svih generacija, poslužile su i razvijanju međugeneracijskog dijaloga među ženama.

Upravo interakcija, međugeneracijska solidarnost i suradnja poslužile su kao temelj za njihov zajednički i pojedinačan rast te potvrdu vrijednosti i dostojanstva uloge žena.

Prijave i odaziv na radionice, kao i evaluacija, pokazali su da postoji velika potreba žena za ovakvim i sličnim aktivnostima. Iako je najveći odaziv bio među ženama mlađih generacija, veliki uspjeh ovih radionica bio je okupljanje pripadnica različite starosne dobi. Očigledan je nedostatak sadržaja koji potiču međugeneracijsko sudjelovanje žena i koji istovremeno okupljaju žene u nastojanju da ih se informira, osvijesti i međusobno poveže u znanju o ženskom pokretu te ih se osnaži za preuzimanje inicijative za aktivnu participaciju u zajednici.

Udruga PaRiter time nastavlja sadržajno i prostorno proširivati područje informiranja i umrežavanja žena s ciljem stvaranja preduvjeta za jačanje ženskog pokreta na području PGŽ-a, koji će doprinijeti ravnopravnijem društvu.