Institucije EU-a moraju poštovati Ugovor o Europskoj uniji i odmah početi provoditi strukturirani civilni dijalog

Europsko civilno društvo poslalo je 24. siječnja otvoreno pismo predsjednicama Europske komisije i Europskog parlamenta i belgijskom predsjedništvu Vijeća Europske unije. Potpisnici pisma pozivaju tri glavne institucije Europske unije uključene u postupak odlučivanja EU-a da poduzmu konkretne mjere za provođenje otvorenog, transparentnog i redovitog dijaloga s organizacijama civilnog društva u svim područjima politika, u skladu s člankom 11. Ugovora o Europskoj uniji.

Otvoreno pismo pokrenuli su Skupina organizacija civilnog društva Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i mreža „Civilno društvo Europe” i ono sadržava konkretne prijedloge za provedbu. Pismo je podržalo ukupno 156 potpisnika iz 26 država članica, među kojima je i Udruga Pariter.  Potpisnike čini 39 europskih mreža, 85 nacionalnih organizacija i 60 članova i članica EGSO-ove Skupine organizacija civilnog društva.

Unatoč pravnim odredbama civilni dijalog u institucijama EU-a i dalje je neujednačen i nestrukturiran.

Stoga potpisnici otvorenog pisma #EUCivilDialogueNow pozivaju institucije EU-a da:
● pokrenu međuinstitucijski sporazum o civilnom dijalogu
● u svakoj instituciji uspostave vodeće položaje zadužene za odnose s civilnim društvom
● potiču i promiču intenzivniju suradnju između civilnih i socijalnih aktera,
i to na temelju preporuka Konferencije o budućnosti Europe.

Potpisnici predlažu da prvi korak budu komunikacija Europske komisije o jačanju civilnog dijaloga na razini EU-a i prijedlog preporuke o promicanju civilnog dijaloga u državama članicama.

Pročitajte otvoreno pismo OVDJE.

Osnovne informacije

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) savjetodavno je tijelo osnovano Ugovorom iz Rima iz 1957. godine. On savjetuje Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europsku komisiju. EGSO je glas organiziranog civilnog društva Europe. Predstavlja poslodavce, radnike i organizacije civilnog društva. Stručno znanje 329 članova i članica pomaže u optimizaciji kvalitete politika i zakonodavstva EU-a. EGSO-ova Skupina organizacija civilnog društva sastavljena je od 106 „drugih predstavnika i dionika civilnog društva, osobito onih u ekonomskom, građanskom, profesionalnom i kulturnom području”.

Njezini članovi i članice dolaze iz organizacija koje:
● zastupaju interese akademske zajednice (stručnjaci iz područja prirodnih znanosti, ekonomisti, sociolozi itd.)
● promiču sudjelovanje i osnaživanje građana
● promiču razvoj civilnog društva
● zastupaju interese potrošača
● rade u području okoliša, baštine i održivog razvoja
● zastupaju interese poljoprivrednika, ribarskih i obalnih zajednica, šumarstva
● promiču zaštitu ljudskih prava (pitanja koja se odnose na djecu, starije osobe, obitelji, rodnu ravnopravnost, marginalizirane i ugrožene skupine, migrante i izbjeglice, manjine, osobe s invaliditetom, žene i mlade)
● zastupaju interese slobodnih zanimanja (odvjetnici, liječnici, inženjeri itd.)
● zastupaju interese malih i srednjih poduzeća i obrta
● promiču socijalnu ekonomiju (dobrotvorne organizacije, zadruge, zaklade, uzajamna društva i socijalna poduzeća).

Opći je cilj Skupine organizacija civilnog društva istinski ojačati participativnu demokraciju u cijeloj Europskoj uniji i osigurati da mišljenja EGSO-a o zakonodavnim prijedlozima EU-a odražavaju interese svih Europljana i Europljanki.

Mreža „Civilno društvo Europe” neprofitna je organizacija osnovana u veljači 2016. čiji je cilj koordinirati organizacije civilnog društva na razini EU-a. Okuplja 22 europske mreže organizacija civilnog društva koje rade na obnovi europskog projekta na temelju zajedničkih vrijednosti ravnopravnosti, solidarnosti, uključivosti i demokracije. Njezini su glavni ciljevi olakšati i omogućiti horizontalni i vertikalni dijalog između europskih organizacija civilnog društva i oblikovatelja politika i ojačati organizacije civilnog društva u njihovim aktivnostima i odnosima s institucijama.

Misija je te mreže doprinijeti priznavanju ključne uloge i vrijednosti neovisnih i pluralističkih organizacija civilnog društva u EU-u u izgradnji i njegovanju demokratskog društva zasnovanog na temeljnim pravima. Ona ujedno radi na stvaranju uvjeta za razvoj snažnog i neovisnog glasa civilnog društva te učinkovitog, otvorenog i strukturiranog civilnog dijaloga na razini EU-a, kao i uspješnog i poticajnog prostora za građansko djelovanje diljem Unije.

Ako želite saznati više o aktivnostima Skupine organizacija civilnog društva, kliknite ovdje.