10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava

Udruga PaRiter ove godine prvi puta obilježava “10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava”. Cilj manifestacije je upoznati javnost sa Konvencijom o uklanjanju svih vrsta diskriminacije žena i preporukama Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a koje su Republici Hrvatskoj dane u srpnju 2015. godine.

U srpnju 2015. godine predstavnice Ureda za ravnopravnost spolova izlagale su 4. i 5. objedinjeno periodično izvješće o stanju ženskih prava na 61. zasjedanju Odbora za uklanjanje diskriminacije žena (The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) u UN-u Genevi. Nakon izlaganja Ureda za ravnopravnost spolova predstavljena su i alternativna izvješća nevladinih organizacija – CESI i Roda te Ženske mreže Hrvatske. CEDAW Odbor je, u svojim preporukama koje su uslijedile nakon državnog izvješća, izvješća nevladinih organizacija i neformalnih sastanaka sa strankama, pozvao državu stranku da osigura da korištenje prigovora savjesti ne spriječi neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima.

No, praksa nam pokazuje da država nije uzela u obzir preporuke eskpertnog tijela: naprotiv, ginekološki skup u Topuskom, organiziran od strane strukovnih udruga i Katoličke crkve, a pod pokroviteljstvom Predsjednice RH, nam zorno pokazuje u kojem smjeru ženska reproduktivna prava idu. Obilježavanjem niza datuma želimo ukazati na kontinuirano urušavanje ženskih reproduktivnih prava u Republici Hrvatskoj I na nedostatak volje odgovornih struktura da se zdravstvena skrb iz domene reproduktivnog zdravlja žena dovede na nivo jedne EU zemlje. Vjerujemo da se zadržavanje informacija o reproduktivnom zdravlju, nedostupnost pobačaja i kontracepcije, ponašanje prema rodiljama tijekom i nakon poroda može klasificirati kao reproduktivno nasilje.

10 dana protiv urušavanja reproduktivnih prava obuhvaća 22. rujan, Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama, 26. rujan, Svjetski dan kontracepcije, 28. rujan, Globalni dan akcije za siguran i legalan pobačaj I 2. listopad, Međunarodni dan nenasilja.

U sklopu ove manifestacije PaRiter će provesti niz aktivnosti

peticiju za Vladu RH i Ministarstvo zdravlja, odnosno budućeg/u premijera/ku i ministra/icu zdravlja da ih potaknemo da djeluju prema Preporukama Vijeća za uklanjanje diskriminacije žena (CEDAW odbor)

– sudjelovat ćemo u globalnoj, virtualnoj kampanji “Priče o prekidima trudnoće su različite kao cipele: zakoračite u naše priče, zakoračite u naše cipele”. Cilj ovogodišnje kampanje je ukazati na stereotipiziranje žena koje su napravile pobačaj, karakterizirajući ih kao neodgovorne i neobrazovane. Ovim putem pozivamo žene da nam se jave sa svojom pričom. Koncept je jednostavan: porebno je na komad papira napisati nekoliko rečenica o pobačaju i slikati ga pokraj cipela te fotografiju poslati na ili objaviti na društvenim mrežama uz #stepintoourshoes i/ili #zaustavimostigmu.

informativni štand na Jelačićevom trgu u Rijeci (kod fontane), 28. rujna, od 11 do 12.30 sati na kojem ćemo građanima i građankama predstaviti preporuke Odbora za uklanjanje diskriminacije i na kojem će biti moguće potpisati peticiju za Vladu RH i Ministarstvo zdravlja

okrugli stol u prostorijama Filodrammatice u Rijeci, 3. listopada u 12.00 sati  na temu različitih vrsta reproduktivnog nasilja.

Za više informacija o svakom događaju pratite našu FB stranicu i event.