Završen projekt prevencije ranog napuštanja školovanja – Crossroads

Cilj projekta “Crossroads” kojeg je provodilo Sveučilište Vic (Španjolska) s partnerskim organizacijama Pour la Solidarite (Belgija), Fundacja Labaratorium Zmiany (Poljska) i PaRiter bio je stvoriti vodič dobrih praksi, alata i metodologija za obrazovne djelatnice/ke s ciljem osnaživanja mladih ljudi koji se nalaze u različitim rizičnim situacijama kako bi im se omogućilo da nastave obrazovanje. Tijekom projekta nositelj i partnerske organizacije razmjenjivali su iskustva u ovom području te su izradili priručnik koji problemu pristupa iz perspektive intersekcionalnosti i obuhvaća primjere praksi za prevenciju ranog napuštanja školovanja iz zemalja partnerica.

Na završnom događaju u Hrvatskoj “Prevencija ranog napuštanja školovanja – primjeri iz prakse”, koji se održao online 26. siječnja 2022., predstavljeni su primjeri iz prakse za prevenciju ranog napuštanja školovanja i priručnik nastalo u sklopu projekta „Crossroads“. Na događaju su sudjelovale Martina Horvat iz udruge Ambidekster i Marija Bratonja iz Ekonomske škole Vukovar koje su predstavile projekte uvrštene u priručnik kao primjere prakse iz Hrvatske. U priručniku su predstavljeni načini na koje učitelji/ice, nastavnici/ice i osobe koje rade s mladima mogu osnažiti djecu i mlade u obrazovnom procesu i pomoći učenicima/icama da ojačaju odnos s učiteljima/icama, nastavnicima/icama i vršnjacima te se bolje povežu sa školskim životom. Primjeri praksi prikupljeni su iz Belgije, Španjolske, Poljske i Hrvatske. Broj od preko 130 sudionika/ica događaja iz različitih sfera (osnovne i srednje škole, visoko obrazovanje, JLS, predstavnici/ice pravobraniteljica te organizacija civilnog društva) pokazuje veliki interes za ovu temu i potrebu za pronalaženjem pristupa za rješavanje problema ranog napuštanja školovanja koji je prepoznat i na razini EU.

Projekt „Crossroads“ provodi Sveučilište Vic (Španjolska) s partnerskim organizacijama Pour la Solidarite (Belgija), Fundacja Labaratorium Zmiany (Poljska) i PaRiter financiran je sredstvima programa Europske unije Erasmus+.