Započeo je projekt Odašiljač

Naziv projekta: Odašiljač

Kratki opis projekta:

Projekt “Odašiljač” provodi udruga Ri Rock s partnerskim organizacijama SOS – centrom za nenasilje i ljudska prava i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter.

Projekt okuplja novinare/ke iz tri partnerske udruge s ciljem izgradnje stručnih kadrova koji će adekvatno izvještavati o ranjivim skupinama unutar tri radijske emisije koje će se emitirati na riječkom radiju zajednice (Community radio) – “Radio Roži”. Putem emisija javnost će biti informirana o trima temama: djeca i mladi; rodna ravnopravnost, diskriminacija i ženska prava te žrtve nasilja. Održivost Projekta temelji se na stručnoj, financijskoj i resursnoj podlozi koja će se kreirati unutar samog Projekta.

Ciljeve i očekivane rezultate projekta:

Projektom ‘’Odašiljač’’ stvorit će se resursni preduvjeti za:

  1. Jačanje stručnih kapaciteta medijskih djelatnika putem usavršavanja i osposobljavanja za medijsko izvještavanje vezano uz rodnu ravnopravnost, rodno uvjetovano nasilje, žrtve nasilja, komunikaciju s djecom i mladima, pristup mladima s teškoćama u učenju te mladima koji

imaju traumatična iskustva (bullying, verbalno zlostavljanje), ciljeve održivog razvoja te medijski pristup djeci i mladima romske nacionalne manjine;

  • Osiguranje stručnog, stalnog i stabilnog tima za razvoj programa;
  • Stvaranje preduvjeta za održivo djelovanje;
  • Povećanje vidljivosti;
  • Proizvodnju i objavu programskog sadržaja radija.


Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.385.072,28 HRK, od čega je 85% (1.177.311,438 HRK) osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% (207.760,842 HRK) osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta

Od 21.08.2020. – do 21.08.2022.

Kontakt osobe za više informacija

Anja Štefan, voditeljica projekta + 385 98 / 167 – 2047

Više o strukturnim fondovima potražite na linkovima: http://www.strukturnifondovi.hr/ i http://www.esf.hr/operativni-program/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog socijalnog fonda.