Reproduciranje diskriminacije: Reproduktivna prava i karijera

U Radioaktivnoj, emisiji o rodnoj ravnopravnosti, razgovaramo o pitanjima vezanim uz reproduktivna prava i karijere žena. U mnogim izdanjima Radioaktivne dosad je naveden niz podataka koji svjedoče o prisutnosti velike diskriminacije koja se odvija pri zapošljavanju žena, a potom i pri njihovim pokušajima napredovanja.

Unatoč zakonskim propisima koji bi ih trebali štititi, žene su uvelike diskriminirane pri zapošljavanju. Gotovo polovica žena koje imaju partnere (47,5%) smatra da je njihovom partneru lakše uskladiti roditeljske obaveze i posao (konkretno naći posao i dogovoriti smjene).

Jedan od uzorka učestalosti ponavljanja diskriminatornih postupaka prema ženama je iznimno visoko nepovjerenje u funkcioniranje pravne države i provođenja postojećih zakona. Žene zato diskriminaciju ne prijavljuju te joj je time još teže stati na kraj.

Ove je godine u sklopu projekta udruge PaRiter provedeno ispitivanje pod nazivom “Reproduktivna prava i karijera: Ispitivanje stanja u RH“. Ono je pokazalo da više od 25% žena uopće nije upoznato s pravima žena koje planiraju zasnovati obitelj, a koja su poslodavci dužni poštivati. Posebno je zabrinjavajuće što žene koje i prepoznaju kršenje njihovih prava, u 99% slučajeva nikome ne prijavljuju što se dogodilo.

Diskriminacija na području zapošljavanja i rada definira se kao „kršenje ljudskog prava koje povlači za sobom gubljenje ljudskih talenata i potencijala s negativnim posljedicama na produktivnost i gospodarski rast, generira socijalno-ekonomske nejednakosti i povećava broj siromašnih i socijalno isključenih osoba“ (prema: Ljubičić, Višnja). Suzbijanje diskriminacije u području zapošljavanja i rada doprinosi jačanju socijalne kohezije i mira, povećanju produktivnosti, uspješnosti kolektivnog pregovaranja budući da se načelo zabrane diskriminacije primjenjuje i na članstvo u sindikatu, a radno mjesto je strateško polazište za borbu protiv diskriminacije u društvu u cjelini.

Za Radioaktivnu, emisiju o rodnoj ravnopravnosti, Petra Kontić, diplomirana sociologinja i voditeljica programa “Rodna ravnopravnost” u B.a.B.e.-ama, navodi domene u kojima bi se trebala dogoditi poboljšanja u odnosu prema ženama na tržištu rada. U emisiji donosimo i konkretne rezultate ispitivanja koje je ove godine provela udruga PaRiter “Reproduktivna prava i karijera: ispitivanje stanja u RH”, kao i zaključke nedavno održanoga okrugloga stola čija je tema bila “Odnos politike prema majčinstvu i radu”.

Naćulite uši!

MixCloud Radioaktivna