PaRiter @ Women Deliver 2019

Početkom šestog mjeseca 2019. godine smo imale čast sudjelovati na Women Deliver konferenciji koja je održana u Vankuveru u Kanadi. Women Deliver je najveća svjetska konferencija o rodnoj ravnopravnosti i zdravlju, pravima i dobrobiti djevojaka i žena. Naša predstavnica je sudjelovala na konferenciji kao članica PaRitera i bivša polaznica programa Women Deliver Young Leaders.

Prije same konferencije su održane pretkonferencije Generation Now i Women Deliver Young Leaders, na kojima je Marinella Matejčić sudjelovala kao članica temeljne skupine Generation Now (inicijativa koja objedinjuje seksualna i reproduktivna prava i prevenciju HIV-a) i Women Deliver Young Leaders Alumni.

Tijekom same konferencije naša je predstavnica govorila na dva panela, i to na panelu naziva “The Power of Storytelling” u organizaciji HP Inc. i HP Canada i “Respectful People Centered Care Panel” u organizaciji White Ribbon Alliance. Na prvom panelu je govorila o projektu #PričajmoPriče koji je ostvaren u suradnji s Women Deliver i HP Inc., dok je na drugome govorila o nasilju pri porodu i situaciji u Hrvatskoj u odnosu na isto, ali i važnosti implementacije načela reproduktivne pravde i razbijanja silosa u kontekstu reproduktivnih prava.

Podrška HP Inc. radu PaRitera je iskazana i kroz intervju koji je izašao na portalu HP Garage, a kojeg možete pročitati ovdje. Uz formalni dio konferencije, tijekom samog događanja smo aktivno radile na umrežavanju i stvaranju novih prilika za rast i razvoj Paritera kao organizacije.