Otvorena volonterska pozicija: radio voditeljica Radioaktivne – emisije o odvažnim ženama

Radioaktivna – emisija o odvažnim ženama pokrenuta je 7. rujna 2016. godine i od tada se svaki tjedan tijekom akademske godine emitira na Radio Korzu. Radio emisiju prati i Mixcloud kanal na kojem se objavljuju emitirane emisije. Trajanje emisije je od 20 do 30 minuta i do sada je u istoj ugošćeno niz stručnjakinja, umjetnica, znanstvenica, aktivistkinja, itd. Neke od emisija možete poslušati na našem Mixcloud kanalu. Mjesto rada je Rijeka, a opis volonterske pozicije te način kako se prijaviti pročitajte u nastavku!

1. Opis posla

Osmišljavanje teme, razrada teme, pronalazak sugovornice te snimanje radijske emisije 

Osmišljavanje objava za društvene mreže

Osiguravanje vizualnog dodatka za društvene mreže (fotografiranje sugovornice uz privolu ili komunikacija sa sugovornicom oko vizuala)

Uređivanje snimljenog materijala u programu Audacity uz mentorsku podršku

2. Rezultati

Produkcija dvije radijske emisije na mjesečnoj bazi te podizanje istih na Mixlcoud 

Odgovorno obavljanje svih volonterskih poslova

3. Edukacija i podrška

Kratka edukacija o Udruzi za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, misiji, viziji i ciljevima djelovanja

Edukacija o novinarskom i uređivačkom aspektu produkcije radio emisije 

Kontinuirana podrška i supervizija

4. Izvještavanje

Na dvotjednoj bazi komunicirati teme i gošće emisije te popratne materijale sa supervizoricom

Na mjesečnoj bazi, ispuniti propisani obrazac za izvještavanje o obavljenom radu

5. Koliko dugo će biti angažirani

Kontinuirano (2 puta mjesečno po 2 sata, po potrebi)

6. Posebne kvalifikacije koje je potrebno da volonter/ka ima

Afinitet prema radu na radiju 

Osnovna informatička pismenost

Prepoznavanje i poznavanje koncepta ljudskih prava i pravde

Prednost ima osoba koja se bavi novinarstvom ili zna pisati, izvještavati (priložiti rad ako postoji)

Snalažljivost 

Odgovornost 

7. Što će volonter/ka dobiti

Iskustvo volontiranja na radiju i u prepoznatoj organizaciji za ljudska prava i građansku participaciju 

Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem 

Volonterska knjižica

Pristup PaRiterovoj knjižnici 

Postupak prijave: kratko motivacijsko pismo (do jedne stranice) poslati na udruga[et]pariter.hr, kao i pripadajući dokaze o novinarskom iskustvu (ako postoje) do 27. rujna 2021. godine, uz obveznu napomenu u subjektu e-maila “Prijava za volontersku poziciju – Radioaktivna”.