Otvorena izložba Naše tijelo, naš izbor, naša borba!

Jučer je u Rijeci, u Križanićevoj 6a otvorena izložba “Naše tijelo, naš izbor, naša borba!”. Izložbu su kratkim govorima otvorile organizatorice iz udruge PaRiter, nakon čega je zbor VINS izveo Ay Carmelu. Samo otvorenje je privuklo izuzetno mnogo posjetiteljica i posjetitelja, što svjedoči o aktualnosti teme i interesu građana i građanki Rijeke o aktualnim napadima na ženska reproduktivna prava.

Izložba je aktivistička intervencija, koja je nastala kao reakcija na društvenu zbilju u kojoj Ustavni sud odlučuje o nečemu tako elementarnom kao što je ženino pravo na izbor. Postav izložbe čine aktivistički materijali, kao što su fotografije, pamfleti, medijski članci i drugi materijali. Izloženi materijali svjedoče borbu žena širom svijeta da ostvare ili zadrže pravo na prekid trudnoće.

Koncept postave obuhvaća dvadesetak zemalja iz cijelog svijeta, uključujući i Poljsku i Irsku, čiji su društveni konteksti najbliži onome u kojem živimo. Naracije o zemljama pružaju uvid u situaciju, zakone i nastojanja ženskih pokreta da ostvare svoja prava. Uz postav izložbe, u prostoru je ostvaren  “Čitalački ćošak”, u kojem posjetitelji/ce mogu pročitati više o zakonodavnim okvirima i praksama iz cijelog svijeta, ali i prelistati materijale američke organizacije “Katolici za izbor”.

Izložba je otvorena do 25. veljače,  od 12 do 17 sati. “Naše tijelo, naš izbor, naša borba!“ organizirana je i postavljena u suradnji s platformom Građani svom gradu. Nastala je u sklopu projekta Hrvatsko feminističko proljeće, a financijski ju podržavaju Mediterranean Women’s Fund i Primorsko-goranska županija.