Obrazovni program i priručnik Youth work za 5!

O AKTIVNOSTI

Obrazovni program Youth work za 5! održao se on-line u sklopu kolegija Pedagogija rada s mladima Sveučilišta u Rijeci, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjeka za pedagogiju od svibnja do lipnja 2020. godine a pohađalo ga je ukupno 13 studentica 2. godine preddiplomskog studija pedagogije.

Obrazovni program obuhvaćao je tri teme, odnosno modula: 

1) Psihologija adolescencije (18.5.2020.)

2) Rad s mladima – primjer Akcija za 5! (25.5.2020.)

3) Metode rada s mladima (1.6.2020.)

Studentice smatraju da su značajno povećale svoja znanja iz tema obuhvaćenih obrazovnim programom Youth work za 5! i zadovoljne su samim radionicama. “Nakon svake radionice osjećala sam se poletno. Uvijek bih imala želju pokrenuti neki program koji će se baviti mladima.”, jedna studentica je napisala u komentaru evaluacije. 

U sklopu obrazovnog programa izrađen je priručnik Youth work za 5! koji možete pronaći ovdje. Priručnik objedinjuje saznanja iz 3 gore navedena modula, kao i evaluaciju obrazovnog programa. 

Obrazovni program Youth work za 5! i priručnik Youth work za 5! provedeni su i nastali su u sklopu projekta “Akcija za 5 – Level Up!” kojeg Udruga delta provodi s partnerima Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter i Gradom Rijeka, a sufinanciran je sredstvima Grada Rijeke i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.