Menstruacija: arhetip, tabu, estetika

okrugli stol
22.4., subota
18h/MMSU

Menstrualni diskurs u prethodnim stoljećima i dan-danas se očituje u još uvijek dominantnoj – tabuizaciji menstruacije. Kroz dva znanstvena rada, ujedno i rijetke radove na temu menstruacije u Hrvatskoj, te kroz razgovor s njihovim autoricama, okrugli stol pod nazivom Menstruacija: arhetip, tabu, estetika bavit će se elementima tog diskursa.

Sociologinja Nina Perčić izložit će rad Oni dani u mjesecu – analiza vjerovanja i stavova studentske populacije o menstruaciji koji polazi od teorijskih postavaka radikalnog i ekofeminizma te shvaćanja menstruacije kao reproduktivnog procesa koji se odvija u određenom sociokulturnom kontekstu, dok u istraživačkom dijelu analizira vjerovanja i stavove studentica i studenata Sveučilišta u Zagrebu o menstruaciji i pokušava utvrditi kako na njih utječu individualne karakteristike, sklonosti ka seksizmu i razina informiranosti o menstruaciji.

Ines Bašić, diplomirana modna dizajnerica, u svom radu Estetska i konceptualna uloga krvi i menstrualnog ciklusa u suvremenoj umjetnosti i modnom dizajnu istražuje korelaciju faza menstrualnog ciklusa s odjevnim predmetima koji se nose u menstrualnom ciklusu u svrhu ostvarivanja udobnosti. Autorica se osvrće i na arhetipske prikaze menstruacije u klasičnoj i suvremenoj umjetnosti te na današnje modne tendencije povezane s menstruacijom.

S autoricama će, nakon njihovih uvodnih izlaganja, razgovarati Jelena Androić.