Članstva u mrežama i inicijativama

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju djeluje unutar tri krovne teme, a to su ljudska prava, ženska prava te odgoj i obrazovanje mladih. U tom smislu djelujemo unutar, kako formalnih nacionalnih i internacionalnih mreža, tako i informalnih, a sve kako bi kroz jačanje kapaciteta udruge, širenje spektra dionika i razmjenu primjera dobre prakse što učinkovitije provodile programe i zagovarale promjene u sklopu područja na kojima radimo.