Započelo 10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava žena

PaRiter i ove godine organizira manifestaciju 10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava, a sve kako bi ukazali na sustavno zanemarivanje i ignoriranje reproduktivnih prava građanki Republike Hrvatske od strane Vlade i Sabora. Deset dana akcije ukazuje na nasilje koje se vrši nad ženama kroz nepostojanje jasnih zakonskih okvira koji reguliraju pravo na pobačaj, na nesankcioniranje nasilja nad ženama pri porodu te izuzetno loše organiziran sustav primarne ginekološke zaštite, kao i na izostanak jasnih socijalnih politika koje olakšavaju poziciju majki na tržištu rada.

Deset dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava obuhvaća 22. rujna, Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama, 26. rujna, Svjetski dan kontracepcije, 28. rujna, Globalni dan akcije za siguran i legalan pobačaj te 2. listopada, Međunarodni dan nenasilja.

U sklopu 10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava bit će održani:

  1. Aktivistička izložba Naše tijelo, naš izbor, naša borba! u Poreču u kafiću Corner – Le mat od 26. rujna do 2. listopada 2017.
  2. Okrugli stol Odnos politike prema majčinstvu i radu: postoji li i kako se manifestira diskriminacija?, u Rijeci u Filodrammatici 26. rujna 2017. u 18 sati
  3. Informiranje građana i građanki na Korzu u Rijeci 2. listopada 2017. u jutarnjim satima.

Okrugli stol – Odnos politike prema majčinstvu i radu: postoji li i kako se manifestira diskriminacija?

Reproduktivna prava zakonska su prava i slobode vezane uz reprodukciju i reproduktivno zdravlje. U tom svjetlu bit će održan i okrugli stol Odnos politike prema majčinstvu i radu: postoji li i kako se manifestira diskriminacija?, na kojem će se govoriti o diskriminaciji žena prilikom zapošljavanja i tijekom rada, i to kroz prizmu majčinstva, a dotaknut ćemo se i neplaćenog kućnog rada.

Udruga PaRiter u rujnu 2017. godine provela je istraživanje Reproduktivna prava i karijera: ispitivanje stanja u RH u kojoj je sudjelovalo 1599 žena iz cijele zemlje. Anketa pokazuje da je čak 57 posto ispitanih žena prilikom zapošljavanja doživjelo da ih potencijalni poslodavac pita za obiteljsko stanje, planove, trudnoću ili djecu, što je protuzakonito. Nadalje, 61 posto žena smatra da Hrvatska nema dobre zakonske propise kojima štiti položaj trudnica i žena s djecom na tržištu rada i tijekom zaposlenja, a 82,6 posto ispitanih žena smatra da se postojeći propisi dobro ne provode u praksi. Na okruglom stolu bit će prezentirani rezultati navedene ankete.

Pišite saboru – za legalan i dostupan pobačaj!

Uz offline aktivnosti, PaRiter provodi i akciju Pišite Saboru – za legalan i dostupan pobačaj!, odnosno prikupljanje potpisa kroz peticiju koja će biti dostavljena Saboru, a sve kako bi se ukazalo na činjenicu da je pravo na prekid trudnoće pravo svake žene i da je potrebno donesti zakon o pobačaju koji je u skladu s preporukama UN-ovog Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Odbor) koje je Republika Hrvatska dobila još u srpnju 2015. godine. Pisati Saboru moguće je na linku.

Podsjećamo, CEDAW Odbor pozvao je Hrvatsku, kao državu članicu, da osigura da korištenje prigovora savjesti ne priječi neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima. Nadalje, od države traže da osigura opće pokrivanje pobačaja i suvremene kontracepcije iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje, a sve kako bi građanke mogle u potpunosti uživati svoja reproduktivna prava.

Više o 10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava možete pronaći i na Facebook stranici PaRitera te na stranici događaja, a oprošlogodišnjoj manifestaciji ovdje.

Akciju financijski podupire Frida – young feminist fund, dok okrugli stol Odnos politike prema majčinstvu i radu: postoji li i kako se manifestira diskriminacija? financijski podupire Rosa Luxemburg Stiftung SEE.