Izvješće 2016.

Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2016. godinu

 

IZVJEŠTAJ O RADU

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“ u 2016. godini nastavila je provoditi različite programe, projekte i aktivnosti koju su u skladu s ciljevima, djelatnošću i misijom udruge, a to su podizanje svijesti kako o ljudskim i ženskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu.

Provedene aktivnosti možemo podijeliti na 5 područja:

 1. Razbijanje stereotipa i predrasuda te osvještavanje mladih i ostalih građana o ljudskim pravima i njihovoj važnosti, rad na sprečavanju nasilja među mladima te izgradnja uključivog društva u Primorsko-goranskoj županiji

 

Živa knjižnica – ne sudi knjige po koricama projekt je kojeg je PaRiter provodio u suradnji s lokalnim udrugama te u sklopu kojeg su se pod pokroviteljstvom Grada Opatije i Primorsko-goranske županije održale 3 žive knjižnice – u Opatiji, na Kastvu u sklopu Kastafskog kulturnog ljeta i u Rijeci povodom Međunarodnog dana tolerancije. Žive knjižnice ukupno je posjetilo više od 181 posjetitelja, koji su skupa izvršili 244 posudba živih knjiga.

Udruga je kao partnerica na projektu sudjelovala i na projektu Filmaktiva Reci, pa ispeci, kojeg je financijski podržalo Ministarstvo socijalne politike i mladih. U sklopu projekta PaRiter je održavao radionice o ljudskim pravima učenicima_ama Učeničkog doma Podmurvice Rijeka. Osim radionica u sklopu projekta, PaRiter je izvodio i filmske večeri te aktivističku akciju. U sklopu projekta učenici_e su u suradnji s Filmaktivom na radionicama videoaktivizma izradili_e četiri kraće video uratke, koji su bili predstavljeni na javnoj projekciji u Art-kinu Croatia u Rijeci.

U prosincu 2016. PaRiter je počeo s provedbom projekta Faktor promjene, kojeg provodi u suradnji s udrugom Malik i Kreativnim Krkom. Isti mjesec počeo je i nastavak projekta Reci, pa ispeci 2, kojeg ponovo vodi udruga Filmaktiv u suradnji s PaRiterom i Učeničkim domom Podmurvice Rijeka. Oba projekta provode se pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

 1. Pokretanje i osnaživanje ženskog pokreta u lokalnoj zajednici te nastavak kontinuiranog rada na prepoznavanju i razumijevanju općih i specifičnih prava žena te važnosti rodne jednakosti

PaRiter je povodom Međunarodnog dana žena organizirao dvije „ženske“ žive knjižnice u sklopu projekta Živa knjižnica – Priče koje pišu žene, kojeg je financijski podržala Fillia die.fraustiftung. Za razliku od ostalih živih knjižnica koje je udruga PaRiter održala, u ovoj Živoj knjižnici knjige koje su se mogle posuditi činile su isključivo žene za koje smo održale posebne intervjue i trening pripreme. Jedna živa knjižnica održala se 3.3. na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a druga 8.3. na Međunarodni dan žena u Narodnoj čitaonici. Žive knjižnice je posjetilo 160 a sudjelovale je 16 žena u ulozi živih knjiga.

Održali smo dramsko čitanje višestruko nagrađivanog književnog djela Eve Ensler Vaginini monolozi. Tako je 12 žena različite dobi, zanimanja, seksualne orijentacije, vjerskog opredjeljenja i nacionalnosti, koje žive i rade u Rijeci i okolici, uz perkusionističku pratnju Sebastijana Demarka nakon mjeseci vježbanja pod režijskim okom Andree Crnković 2. srpnja 2017. nastupilo pred prepunim gledalištem Arheološkog parka Principij u Rijeci, u sklopu Riječkih ljetnih noći. “Monolozi” pomažu ženama da osvijeste svoju snagu, da ojačaju ili povrate svoje samopouzdanje i samopoštovanje, te da u potpunosti prihvate sebe, kako bi mogle biti ono što zaista jesu bez srama i osjećaja krivnje.

Hrvatsko feminističko proljeće projekt je u sklopu kojeg se održalo edukacijski trening za mlade feministkinje. Trening je okupio petnaest feministkinja koje su kroz tri dana promišljale elemente feminizma i učile nove vještine kako što učinkovitije provoditi aktivističke i zagovaračke projekte.

Obrađene su teme kao što su rod i spol, žene i mediji, politička participacija žena, nasilje prema ženama, ali i ekofeminizam, reproduktivna prava, pravda te kako provoditi zagovaračke aktivnosti. Trening je ugostio i predavačice različitih profila te su tijekom vikenda radionice održale Ana Ajduković ispred Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, Tajana Broz iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Nataša Vajagić iz Centra za građanske inicijative Poreč te Katarina Mikulić i Marinella Matejčić iz PaRitera.

Rezultat treninga, osim onih teže mjerljivih kao što su promjene stavova te nova znanja, su aktivističke akcije koje su sudionice same osmislile provele u narednim mjesecima (u 2017. godini).

Projekt se održao pod pokroviteljstvom Mediterranean women’s fonda i Primorsko-goranske županije.

Radioaktivna je emisija o rodnoj ravnopravnosti, koju je PaRiter volonterski pokrenuo na frekvencijama Radio Korza. Emisija, koja traje 25 minuta sastoji se od intervjua i komentara o temama vezanim uz rodnu ravnopravnost  te ugošćuje žene iz različitih sfera javnog života, ali i aktivistkinje i žene koje ne obnašaju funkcije, ali su njihove priče važne kako bi se postigle pozitivne promjene u društvu.

Međunarodni trening „XYZ“ o rodu i rodnoj diskriminaciji organizirala je udruga Aroéven Bretagne iz Francuske zajedno s partnerskim organizacijama Betty&Books iz Italije, Walk Together iz Bugarske, Adalet iz Španjolske, udrugom PaRiter iz Hrvatske i obrazovnom ustanovom Handan Hayrettin Yelkikanat iz Turske, uz financijsku podršku okviru Erasmus+ programa. Na treningu su kroz radionice obuhvaćene sljedeće  teme – rodne uloge, seksizam, (ne)privilegirane društvene pozicije, LGBTIQ+, rodna diskriminacija i reprezentacija kroz medije, feminizam, a primjer dobre prakse u obrazovanju predstavila je organizacija Le planning familial. Osim toga, sudionici/e su imali priliku razmijeniti iskustva iz svojih zemalja o zastupljenim temama, a zadnji dan planirani su daljnji koraci za suzbijanje seksizma i moguće akcije koje će se zajednički provoditi na (trans)nacionalnoj razini. Jedna od trenerica bila je naša Katarina Mikulić.

 

 1. Zagovaranje reproduktivnih prava te informiranje mladih i javnosti o tom pitanju

Udruga je nastavila s informiranjem javnosti o reproduktivnim pravima putem Facebook i web stranice Znaj Znanje.

Osim toga, provodila je istraživanje među srednjoškolskim učenicima_ca iz Primorsko-goranske županije kako bi se ispitalo kako se i gdje mladi informiraju o seksualnosti.

Upitnik je ispunilo 330 učenika/ca, od čega 180 djevojčica i 148 dječaka u dobi od 14 do 17 godina. Rezultati su predstavljeni 2017. u publikaciji „Mladi i seksualnost u Primorsko-goranskoj županiji – Gdje smo danas?“ te na Skupštini Povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije.

Udruga PaRiter po prvi puta je organizirala desetodnevnu manifestaciju 10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava, od 22. rujna do 2. listopada, koja se u potpunosti bavila reproduktivnim pravima i internacionalnim preporukama koje ih tematiziraju. Ova manifestacija je zanimljiva po tome što spaja određene datume koji se tiču žena i ženskih prava: 22. rujan, Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama; 26. rujan, Svjetski dan kontracepcije; 28. rujan, Globalni dan akcije za siguran i legalan pobačaj i 2. listopad, Međunarodni dan nenasilja. Manifestacija je tematizirala preporuke Odbora za uklanjanje diskriminacije žena (CEDAW odbor) i njihove preporuke koje su dane Republici Hrvatskoj.

U sklopu manifestacije održano je više aktivnosti u virtualnom i stvarnom svijetu:

 • Pokrenuta je online peticija koju je potpisalo preko 1000 građana i građanki
 • PaRiter je pokrenuo i koordinirao virtualnu kampanju “Priče o prekidima trudnoće su različite kao cipele: zakoračite u naše priče, zakoračite u naše cipele” u sklopu globalne kampanje za siguran, legalan i dostupan pobačaj
 • u radio emisiji RadioAktivna, koja se emitira na Radio Korzu povodom Međunarodnog dana kontracepcije 26. rujna ugostili smo dr. Jasenku Grujić koja je govorila o dramatičnim brojkama koje se tiču nekorištenja kontracepcije u Hrvatskoj,
 • organiziran je informativni štand 28. rujna na Jelačićevom trgu u Rijeci
 • u suradnji s Centrom za ženske studije u Rijeci je organiziran okrugli stol na temu “Kako akademska i aktivistička zajednica mogu utjecati na prepoznavanje i ostvarivanje reproduktivnih prava građanki?”.

 

 1. Aktivnosti obilježavanja važnih datuma te ad hoc akcije i reagiranja

Aktivisti/kinje PaRitera nastavile su s obilježavanjem važnih nacionalnih i međunarodnih dana kao što su npr. te su provele različite akcije s ostalim organizacijama i mrežama čiji smo članovi, kao reakciju na neke aktualne situacije u zajednici.

One Billion Rising 2016 manifestacija je koja se 14. veljače obilježava diljem svijeta. Svrha ove akcije, kojoj je moto: “Drum! Dance! Rise!”, je da se kroz pjesmu i ples ukaže na problem nasilja prema ženama. Kampanja je pokrenuta 2012. godine, a provodi se u više od 200 zemalja.

One Billion Rising drugu godinu zaredom u organizaciji udruge PaRiter, te udruge SOS TELEFON – GRAD RIJEKA pod sloganom Rijeka ustaje! protiv nasilja prema ženama održao se i u Rijeci, a ove godine u fokusu su bile žene s invaliditetom.

One Billion Rising sastoji se od plesne koreografije, koja se pleše na pjesmu Break The Chain (pjesma je napisana i uglazbljena u ovu svrhu, a koreografiju potpisuje Debbie Allen). Koreografija je vrlo jednostavna, a ples su, kako bi svima bilo lakše, predvodile lokalne plesne skupine Magija, Lost In Wonderland i Flame.

 • Gledaj u(druge) inicijativi pridružio se i PaRiter. Namjera Inicijative je upoznati javnost s djelovanjem udruga i drugih organizacija civilnog društva te osvijestiti važnost rada udruga za društvo u kojem živimo

 

 1. Europska volonterska služba

Udruga PaRiter redovito izvodi informiranja mladih o mogućnostima Europske volonterske službe, programa koji se financira putem Erasmus+. Tako smo u 2016. godini vezano za EVS odgovorili na 152 upita putem telefona, elektronske pošte i Facebook poruka.

U srpnju 2016. radi boljeg informiranja mladih pokrenuli smo Facebook stranicu EVS – Europska Volonterska Služba, koju je do kraja 2016. aktivno pratilo 567 pojedinaca_ki.

Day-care center Carbonia zvao se EVS projekt kojeg smo provodili u suradnji s NOA, Nessuno Ostacoli l’Apprendimento sa Sardinije, te u sklopu kojeg smo poslali jednu EVS volonterku iz Hrvatske.

Financijskom izvješću možete pristupiti na: Financijsko izvješće 2016.