Mreža i partnerstva (Vanjski suradnici)

Centar za devojke

Centar za devojke je nevladina organizacija iz Niša,  Srbija. Osnovana je s ciljem da kroz edukaciju i emancipaciju mladih žena radi na unaprijeđivanju njihovog položaja u društvu. Članica Udruge PaRiter sudjelovala je na  sedmodnevnom festivalu ArtFemine – festivalu feminističkog aktivizma i umjetnosti u organizaciji Centra za devojke.

Centro Social Paroquial de Cristo Rei

Centro Social Paroquial de Cristo Rei je organizacija iz Almada, Portugal. Organizacija je usmjerena ka poboljšanju socijalnih, ekonomskih i kulturnih izazova lokalne zajednice u cilju podizanja kvalitete životnih uvjeta. Partneri smo na projektu „ABC Art Between Communities“.

Centar tehničke kulture Rijeka

CTK Rijeka je neprofitna nevladina organizacija sa zadatkom da djeluje na poticanju i promicanju tehničke kulture, informatike i kulture općenito kroz organizirane sadržaje u cilju poticanja interesa djece, mladeži, djelatnika i ostalog građanstva na području znanstvene, tehničke i informatičke kulture uz njenu primjenu u gospodarskom i svakodnevnom životu, te promidžbi znanstvenih, tehničkih, informatičkih i kulturnih dostignuća. U suradnji sa CTK Rijeka održana je informativna radionica „Kako postati jedan od 100.000 EVS volontera“.

LGBTIQ+ CentarDruga Rijeka

Druga Rijeka je nevladina, neprofitna organizacija civilnog društva osnovana zbog povećanja vidljivosti i pružanja novih socijalnih usluga za LGBTIQ+ zajednicu. Zajedno smo radili na osviještavanju problematika vezanih uz ženska prava i nasilje prema ženama u sklopu akcije  „Ulice ženama“.

FilmaktivUdruga za edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti

Filmaktiv je neprofitna organizacija iz Rijeke s ciljem razvoja nezavisne kulture i poticanja društvene promjene kroz neformalnu edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti. Filmaktiv nam je bio partner u sklopu događaja „Dani solidarnosti s narodom Palestine“ te je naš aktualni partner na projektu „Reci, pa ispeci“.

Gradska knjižnica Rijeka

U suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka „Živa knižnicane sudi knjige po koricama“ i „Živa knjižnicapriče koje pišu žene“ su održane u prostoru Narodne čitaonice s ciljem upoznavanja građana Rijeke s pripadnicima i pripadnicama različitih manjinskih skupina kroz zanimljivu i inovativnu metodu žive knjižnice.

Građevinski fakultet Rijeka

U prostorima Građevinskog fakulteta u Rijeci ugošćena je izložba „Znanost je ženskog roda“ kojom se željelo upoznati javnost s iznimnim ženskim ličnostima i njihovim postignućima, a koja su u javnosti često zanemarena ili nedovoljno prepoznata.

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

U suradnji sa HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, pred prepunim gledalištem Arheološkog parka Principij, u sklopu Riječkih ljetnih noči, žene različite dobi, zanimanja, seksualne orijentacije, vjerskog opredjeljenja i nacionalnosti, koje žive i rade u Rijeci i okolici, održale su dramsko čitanje višestruko nagrađivanog književnogg djela Eve Ensler „Vaginini monolozi“.

Klub mladih Rijeka

Klub mladih Rijeka osnovan je s ciljem aktivnog kreiratanja kulturne, edukativne i zabavne programe za mlade te motiviranja mladih da i sami postanu aktivni sudionici i kreatori u lokalnoj zajednici. S Klubom mladih rijeka sudjelovali smo na organiziranju i provedbi „Internacionalnog pub kviza“ u organizaciji Inicijative SVI MI – za Hrvatsku svih nas i GOOD Inicijative.

Legebitra

Legebitra je humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija iz Ljubljane, Slovenija. Organizacija djeluje na području socijalne i zdravstvene zaštite izvodeći  projekte i programe namjenjene primarno LGBT osobama. Partneri smo na projektu Words Shape Identity čiji je cilj osviještavanje javnosti o potrebi uporabe i širenja inkluzivne LGBT terminologije.

Udruga LORI

Udruga LORI je neprofitna organizacija iz Rijeke osnovana s ciljem  informiranja i senzibiliziranja javnosti za prihvaćanje pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina (lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe – LGBTIQ), uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te ostvarenje stvarne jednakosti pred zakonom. Zajedno surađujemo na projektu „Živa knjižnicane sudi knjige po koricama“.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

U prostorima Medicinskog fakulteta  održala se „Živa knjižnicapriče koje pišu žene“ gdje se kroz kroz  inovativnu metodu potaknulo građane i građanke na upoznavanje s problemima ženskih osoba koje su diskriminirane po više osnova.

La societàNOA, Nessuno Ostacoli lApprendimento

Udruga Noa iz Carbonie (Sardinija, Italija) je nevladina organizacija koja promiće razvoj i društvenu integraciju djece i odraslih sa posebnim potrebama kroz socijalne i zdravstvene usluge. Partneri smo na projektu „Pensami adulto“ tijekom kojeg će volonter/ka iz Hrvatske tijekom 6-8 mjeseci volontirati na Sardiniji.

Associação para o Desenvolvimiento de Peniche

Peniche je udruga mladih iz grada Peniche, Portugal. Udruga razvija projekte na područjima socijalne i kulturne tematike te međunarodne razmjene. Surađivali smo na projektu razmjene mladih „Dive into Sports“ u sklopu kojeg je 6 mladih iz Hrvatske sudjelovalo na razmjeni mladih u gradu Peniche.

Plesne grupe Flame, Lost in Wonderland i Magija

Na manifestaciji „Rijeka ustaje“ održanu u sklopu međunarodne kampanje „One Billion Rising“  na Korzu je otplesana koreografija na Break the Chain, službenu pjesmu kampanje One Billion Rising, koju su predvodile riječke plesne grupe Flame, Lost in Wonderland i Magija.

Aroéven Rennes

Aroéven Rennes je organizacija iz Rennesa (Bretanja, Francuska). Partneri smo na projektu “XYZ”.

Područni ured pučke pravobraniteljice u Rijeci

U sklopu održavanja projekta „Živa knjižnica – ne sudi knjige po koricama“ u Narodnoj je čitaonici predstavljen rad Područno ureda pučke pravobraniteljice u Rijeci u cilju informiranja građana i građanki o djelovanju Ureda te na koji način mogu dobiti informacije i potrebnu pomoć.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Primorskogoranske županije

Zajedno smo sudjelovali na realizaciji prosvjedne akcije „Rijeka PROTIV nasilja nad ženama“ s ciljem slanja jasne poruke NE nasilju prema ženama  i nužnosti hitne ratifikacije  Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji (Istanbulska konvencija).

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke potiče djelotvornost neprofitnog sektora i međusektorske suradnje te promiče razvoj volonterstva povezujući neformalno obrazovanje sa savjetovanjem, informiranjem i utjecanjem  na javne politike.  Zajedno smo provodili akciju „Rijeka bez barijera“ u sklopu kampanje „Hrvatska volontira“, a  PaRiter je ujedno i članica volonterskog centra udruge SMART.

SOS TELEFONGRAD RIJEKA

SOS telefon pruža pomoć žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama putem telefona – pomoć sada, promicanjem građanske svijesti o potrebi zaštite žrtava nasilja, širenjem svijesti da je život bez nasilja jedno od temeljnih ljudskih prava. Zajedno smo radili na osviještavanju problematika vezanih uz ženska prava i nasilje prema ženama u sklopu akcija  „Ulice ženama“, „Rijeka ustaje“ i „Rijeka PROTIV nasilja nad ženama

SocioCultural Education AssociationTEATR BRAMA GOLENIOW

Teatr Brama Goleniow je organizacija iz grada Goleniów, Poljska. Organizacija okuplja neumorne i kreativne mlade ljude koji promoviraju šire i razvijaju rad nezavisne kazališne scene. Partneri smo na projektu  „Volunteering On & Off Stage 5“ u sklopu kojeg je volonterka iz Hrvatske godinu dana volontirala u gradu Goleniow. 

Učenički domPodmurviceRijeka

Sa učenicima i učenicama te djelatnicima i djelatnicama Učeničkog doma „Podmurvice“ započeli smo suradnju u sklopu projekta „Živa knjižnica – ne sudi knjige po koricama“ te ju uspješno nastavili na projektu „Reci, pa ispeci“.

Udruga mladih Roma „Romska budućnost“

Udruga Romska budućnost nevladina organizacija, osnovana sa svrhom poboljšanja kvalitete života romske zajednice mladih u Rijeci poboljšanjem obrazovanosti i motiviranosti mladih Roma i Roma uopće te njihove uključenosti i participacije u ukupnom društvu.  Surađivali smo na projektima „Živa knjižnicane sudi knjige po koricama“ i „Živa knjižnicapriče koje pišu žene“.

Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ

Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ je neprofitna organizacija koja okuplja osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti na području Primorsko -goranske županije u cilju poboljšanja njihove kvalitete života. Suradnju ostvarujemo na projektu „Živa knjižnicane sudi knjige po koricama“,, a udruga nam je, također, velikodušno ustupila svoje prostore za izvedbu pojedinih naših aktivnosti.

Udruga slijepih i slabovidnih PGŽ

Udruga slijepih i slabovidnih PGŽje humanitarna, neprofitna organizacija koja okuplja i brine o slijepim osobama na području Primorsko-goranske županije. Sudjelujemo na  projektu „Živa knjižnicane sudi knjige po koricama“.

Regionalni info centar za mlade RijekaUMKI

UMKI je središnje mjesto informiranja i savjetovanja mladih u skladu s utvrđenim potrebama mladih u lokalnoj i regionalnoj zajednici, najnovijim trendovima informiranja mladih u Europi i svijetu, izrađujući, prateći i primjenjujući suvremene politike za mlade i strategije usmjerene unaprjeđenju kvalitete njihova života općenito.  Surađivali smo na realizaciji radionice „Pisanje novinarske vijesti“.

GOOD InicijativaGrađanski odgoj i obrazovanje

Udruga PaRiter je članica GOOD Inicijative koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav.