Retradicionalizacija ženskih uloga u Makedoniji

Kampanje i mjere koje ženu vraćaju u doba patrijarhata jedno su od glavnih obilježja makedonske politike već gotovo 9 godina. U Makedoniji je naime, 2006. godine na vlast došla konzervativna vlada koja je već na početku svog mandata jasno u javnost poslala poruku o tome što misli o položaju žene u društvu.

Konzervativna vlada svoju je vlast započela vrlo surovim potezom: plakatima i pamfletima protiv pobačaja. Naime, tijekom 2006. i 2007. godine ti su plakati postajali sve uočljiviji, a prikazivali su eksplicitne slike fetusa u maternici, kao i onih abortiranih, a sve u cilju da bi žene koje se odluče na pobačaj okarakterizirali kao „monstrume“ koji odbijaju izvršiti ulogu „za koju su stvorene“.

Radikalna pro-life propaganda nije se zaustavila samo na tome; uskoro je lansiran i internetski portal jednostavnog naziva „Abortus ne!“, a razvila se i kampanja koja je imala zadatak podignuti svijest o štetnim posljedicama pobačaja.

Istovremeno, vlada je 2008. započela još jednu kampanju čiji je cilj bio povećati stopu nataliteta. Bilo je planirano osigurati određenu financijsku potporu obitelji  koja se odluči na treće i četvrto dijete. Pri tome se, međutim, znalo događati sljedeće: par bi se odlučivao na treće ili četvrto dijete samo kako bi dobio financijsku pomoć, iako je to raznim televizijskim reklamama bilo vješto prikrivano. Televizijske su reklame naime pokazivale bračni par u srednjim godinama, na rubu egzistencije, koji tvrdi da je „mnogo djece uvijek dobra ideja premda su nezaposleni, ali djeca su sreća“.

No, to nije bio kraj tragikomičnim reklamama. U jednoj drugoj pro-life reklami žena nagovara supruga da zadrže dijete, jer će „biti dječak i imati njegove oči“. Dakle, u samo jednoj reklami žena se kategorizira kao niže biće koje nema pravo odlučivanja o svom tijelu i koja je samim rođenjem manje vrijedna od muškarca.

Makedonska crkva brani stav konzervativne vlade čvrsto osuđujući žensku „neposlušnost“. Jedan je mitropolit tako ocijenio pobačaj apsolutno neprihvatljivim, a žene je okrivio za visoku stopu razvoda te naglasio da je glavni zadatak žene biti roditeljica i kućanica, pri čemu naravno mora biti potčinjena muškarcu.

Propaganda ide tako daleko da radikalno osuđuje sve žene koje naglašavaju svoju seksualnost, koriste se kontracepcijskim sredstvima, stupaju u predbračne seksualne odnose, ali i one koje su silovane ili trpe spolno nasilje. Dakle, iz toga se lako može zaključiti da je, prema stavu makedonske crkve, veća griješnica silovana žena, nego „alfa mužjak“ silovatelj. Takav je stav suprotan svakom učenju Biblije i bliži je teroru i zločinu nego prizvuku ičega što ima veze s crkvom.

Foto: Žene sa Interneta

Godine 2013. situacija je postala još gora; donesen je Zakon o pobačaju i to po hitnom posutpku bez ikakve javne rasprave. Prema Zakonu, žena koja se odluči za abortus  mora podnijeti pismeni zahtjev za pobačaj, proći savjetovanje o pozitivnim stranama čuvanja trudnoće te čekati još tri dana prije samog zahvata. Osim toga, ženin partner također mora biti obaviješten o svemu.

Iako su mnoge fronte otpora koje su se zalagale za prava žena bile ugušene u samim pokušajima bilo kakve akcije pomoći, godine 2014. se,  uspostavom Platforme za rodnu ravnopravnost, situacija ipak malo poboljšala.

Sve češći prosvijedi i socijalni nemiri signal su, međutim, da ovu situaciju treba iz temelja mijenjati i to ne samo u sferi prava na pobačaj, nego općenito u pogledu ženske ravnopravnosti.

Klaudia Knežević

Izvor: Bilten hr.