Radijsko novinarstvo u Luxembourgu

Organizacija Graffiti asbl iz Luxembourga traži volontere/ke s interesom za slobodan, nezavisan i kreativan rad u medijima. Volonteri se mogu uključiti u sljedeće aktivnosti: uređivanje i emitiranje emisija, upravljanje web stranicom  i društvenim mrežama, projektni menadžment i dr. Volonteri/ke će sudjelovati na treningu koji će im omogućiti potrebne novinarske vještine.

Projekt počinje u siječnju 2018. i traje 12 mjeseci.

Više o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju CV i motivacijsko pismo na , a najkasnije do 4.9.2017. Kod slanja prijave e-mailom potrebno je udrugu PaRiter () staviti u CC.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .