Rad s mladima u Milanu

Udruga Joint  iz Milana pruža različite aktivnosti za mlade i djecu (neformalna edukacija, razmjene mladih, treninzi…).  Volonteri/ke će moći raditi s djecom, voditi tečaj engleskog ili talijanskog, raditi u umjetničkom labaratoriju za djecu, pisati članke za web, razvijati ideje za buduće projekte i aktivnosti koje će uključivati lokalnu zajednicu (interkulturni događaji), sudjelovati u pripremama EVS volonter/ki i dr.

Projekt počinje u rujnu 2017 i traje 12 mjeseci.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju svoj CV,  ispunjenu prijavnicu (oboje na engleskom jeziku) i sliku na a najkasnije do 18.1.2017.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .