Rad s djecom i mladima u Latviji

Organizacija iz grada Kuldiga (Latvija) traži motivirane volontere/ke koji/e žele raditi s djecom i mladima. Neki od poslova u koje se volonteri/ke mogu uključiti su organizacija aktivnosti i događaja (treninzi, radionice za djecu, grupe za hobi…), tehnička i administrativna podrška, fotografiranje i snimanje, aktivnosti za mlade, kulturne večeri…

Projekt počinje u rujnu 2017.

Više o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju CV i motivacijsko pismo na , a najkasnije do 23.4.2017.  Kod slanja prijave e-mailom potrebno je udrugu PaRiter () staviti u CC.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .