Rad s djecom i mladima u Estoniji

Otvorene su prijave za više projekata u Estoniji. Moguće je raditi s djecom, mladima i osobama s invaliditetom. Ovisno o projektu, teme uključuju kulturalne razlike, edukaciju kroz sport i aktivnosti na otvorenom, ekonomske poteškoće, EU osviještenost, slobodno vrijeme, socijalnu inkluziju,  urbani/ruralnirazvoj, umjetnost, kulturu i povijest.

Projekti počinju na jesen i zimu 2017, a traju 9-12 mjeseci.

Dodatne informacije o projektima možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju ispunjenu prijavnicu na , a najkasnije do 27.2.2017.  Kod slanja prijave e-mailom potrebno je udrugu PaRiter () staviti u CC.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .