Pregled aktualnih vijesti, 3.9. – 9.9.

UNICEF-ovo izvješće pokazuje da više od 13 milijuna djece ne pohađa školu radi sukoba u zemljama  Bliskog  Istoka i Afrike. Obrazovni sustav na tim područjima doživljava kolaps zbog napada na škole, odlaska učitelja u inozemstvo ili straha roditelja da djecu puste u školu.

Mali korak se pokazao na polju jezika i spolne ravnopravnosti. Naime, u Oksfordski rječnik engleskog jezika uvedena je nova rodno neutralna titula Mx, koja je već  u upotrebi britanske poštanske službe te se koristi na službenim dokumentima.

Zastupnici Europskog parlamenta, izglasavši pravno neobvezujuću rezoluciju,  istaknuli su da vodni resurs treba isključiti iz budućih trgovinskih sporazuma i onih koji su u pregovorima.  Zaključili su da upravljanje vodom i sanitacijskim servisima mora ostati isključeno iz Direktive o koncesijama u daljnjim postupcima Komisije.

GOOD inicijativa i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) proveli su istraživanja o demokratskim vrijednostima i stavovima u Hrvatskoj te o vrijednostima mladih u Hrvatskoj. Prvo istraživanje  pokazuje da je prisutan manjak političke aktivnosti i kompetentnosti te naznake sociokulturne isključivosti, a osim toga prevladavaju stavovi da su političke institucije nepouzdane. Drugo istraživanje pokazuje ojačavanje individualističkih tendencija, jačanje nacionalnog ekskluzivizma i porast prisutnosti tradicionalističkih vrijednosti kod mladih.

U Republici Irskoj traje peticija protiv kriminalizacije pobačaja. Prema 8.  amandmanu Ustava Republike Irske pobačaj je ilegalan, osim u slučajevima u kojima bi nastavak trudnoće doveo do smrti. Peticijom se skupljaju potpisi za referendum koji bi omogućio njegovo ukidanje.