Phumzile Mlambo-Ngucka: društvene mreže ključne su za prevladavanje rodnih razlika

Pokret HeForShe (OnZaNju), koju je u siječnju 2015. lansirala glumica Emma Watson, pokrenula je organizacija UN Women s ciljem mobilizacije muškaraca i mladića u svrhu potpore rodnoj jednakosti.  Veliki dio u promociji, širenju, jačanju i aktiviranju pokreta odigrale su društvene mreže, za koje Phumzile Mlambo-Ngucka, nekadašnja potpredsjednica Južne Afrike te predsjednica organizacije UN Women, koja je ujedno i pokretačica HeForShe kampanje, smatra da će odigrati iznimno bitnu ulogu u prevladavanju rodnih razlika.

Nakon što je napustila mjesto potpredsjednice Mlambo-Ngucka završila je doktorat iz mobilnih tehnologija, svijesna da će joj ” u nastojanju da promijeni svijet, tehnologija pomoći da dopre i do žena i do muškaraca”.

U razgovoru za Guardian, nakon sudjelovanja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, u siječnju ove godine, Mlambo-Ngucka istaknula je da su “pozitivni pomaci prisutni, osobito na razini prikupljanja podataka, koji pomažu mjerenju napretka i otkrivaju gdje se neravnopravnost najviše pojavljuje, no postoji frustracija zbog brzine kojom se ostale promjene (ne)odvijaju.” Uzroci su, prema njenom mišljenju, financijski:  u svim zemljama svijeta, ministarstva koje vode  žene,  smatrana su manje važnima i imaju skromnije budžete.

Mlambo-Ngcuka se slaže s Ernom Solberg, norveškom Predsjednicom vlade i filantropkinjom Melindom Gates koje smatraju da je  ženama potrebno omogućiti više moći u kontroli financijskih tokova.

“Kada žene postaju ekonomski važne, u čemu im često pomaže obrazovanje, životi njihove djece postaju kvalitetniji. Iz jedne generacije u drugu, unutar iste obitelji, doslovno možete zaustaviti siromaštvo. Jedna po jedna obitelj… Jedna po jedna žena i moći ćemo značajno smanjiti siromaštvo. Zbog toga je važno napraviti taj korak ka ulaganju u obrazovanje žena, koje ima dugotrajan, jasno vidljiv značaj.”

Mlambo-Ngcuka naglašava kako su ciljane investicije, kao što je obrazovanje, lakše dostižne korištenjem modernih tehnologija. Kultura i tradicija se prečesto koriste kao izgovor kojim se promjene ne pokreću, što šteti ženama i djevojkama. “Tradicija nije nepobjediva”, ističe dodajući da zemlje diljem svijeta, uključujući Južnu Afriku moraju iznaći načine da preispitaju svoju tradiciju i osiguraju da štetni običaji budu sankcionirani.

S.B.