Patrijarhat više nije jedino protiv čega se feministkinje bore

 Feministički pokreti novijeg datuma bave se društvenim (ne)prilikama koje se tiču ženskog položaja u društvu, no nisu nužno vezane uz uski pojam patrijarhata. U potrazi za novom ‘definicijom’ područja borbe, južnoafrička spisateljica i feministička aktivistica Sian Ferguson, poseže za pojmom kiriarhija.

Termin kiriarhija pripisuje se Elisabeth Schussler Fiorenza: dolazi od grčkih riječi kyrios (gospodar ili vladar) i archein  (vladati, dominirati). U knjizi Wisdom Ways: Introducing Feminist Biblical Interpretation (2001.) autorica opisuje teren koji kiriarhija dotiče: složen piramidalni sustav intersekcionalnih društvenih struktura koje omogućuju super dominaciju ili podređenost, sustav vladavine ili ugnjetavanja, a sa umnožavajućim efektom. Drugim riječima, kiriarhija je društveni sustav koji zadržava sve intersekcionalne opresije na jednom mjestu.

Kiriarhijsko ugnjetavanje nije samo ‘obična’ diskriminacija. Radi se o organiziranom, potpomognutom institucionaliziranom pritisku. Ovim pojmom nastoji se opisati društvene kompleksnosti  koje  postojeće pritiske i kršenja ljudskih prava sustavno održavaju netaknutima. Kiriarhija razmatra različite privilegije i pritiske koje građani doživljavaju u cjelini te sveobuhvatno razmatra teme koje nadilaze tradicionalne feminističke pristupe društvenoj zajednici.

Tradicionalni feminizam bavio se temama društvene diskriminacije na razini spola. Od početka 1990-ih godina intersekcionalni  feminizam ukazuje na sveobuhvatnu nejednakost  temeljenu na obrazovanju, klasnoj pripadnosti, uređenosti tržišta rada, zakonodavstvu, javnom zdravstvu i ostalom. Intersekcionalni je feminizam prvi put imenovala Kimberle Crenshaw , 1989. godine (iako koncept možemo pratiti unatrag do 19. stoljeća).

bobslide6
Oduzimanja prava se pojavljuju u različitim prilikama koje je teško svesti na zajednički nazivnik: pojedinci nisu uvijek i isključivo pripadnici grupa koje su samo potlačene ili samo privilegirane.

Crenshaw ističe kako pojedinci istovremeno mogu proživljavati povlašteni položaj, no biti oštećeni po nekim drugim pravima, često samo zbog različitih aspekata svoje osobnosti. Navodi životne primjere gdje osoba može biti privilegirana zbog činjenice što je cisrodna i bijele rase, no potlačena zbog toga što je queer žena s tjelesnim invaliditetom.

Upravo je zbog takvih situacija bilo potrebno iznaći primjereniji izraz koji na općoj razini upućuje na složenost osobnih situacija u današnjoj civilizaciji. Kiriarhija  se pokazala odličnom riječi: na tragu je problematike koju predstavlja intersekcionalni feminizam, a ne nosi težak teret riječi ‘patrijarhat’. Ona ukazuje na  sve stereotipe koji se tiču svih pripadnika društvene zajednice.

intersectionality1
Iz tog razloga, intersekcionalni feminizam mora ozbiljno razmotriti kiriarhiju kao novu definiciju područja borbe, smatra Sian Ferguson te navodi  5 razloga zašto:

  1. Priznaje da rodna potlačenost nije jedini tip potlačenosti  

Kiriarhija prepoznaje mnoštvo situacija koje su ugnjetavajuće, a spolna je  diskriminacija tek jedna od njih.

  1. Priznaje da pojedinac može biti istovremeno privilegiran i ugnjetavan od strane sustava

Kiriarhija ukazuje na situacije u kojima pojedinac može biti povlašten, no ujedno i potlačen u okviru istog društvenog sustava pa čak i unutar diskriminirane grupe. “Diskriminirana sam zato što sam žena i istovremeno povlaštena jer pripadam bijeloj rasi”, opisuje Fiorenza te nastavlja: “Kako bih se izborila za jednakost u situaciji u kojoj sam potlačena, trebam se protiviti ponavljanju istog obrasca i založiti se za druge žene.” S druge strane, kiriarhija ukazuje i na diskriminaciju unutar samih diskriminiranih grupa navodeći kontroverzne primjere u kojima se unutar diskriminirane grupe ponavljaju i sustavno primjenjuju ugnjetavajuća  ponašanja prema pojedincima: poznato je da je unutar nekih gay grupa sustavno vršen pritisak na pojedine pripadnike temeljem  klasnog statusa, imovinskog stanja i boje kože. Stoga je potrebno sustavno se protiviti svim oblicima opresije na svim razinama, upućuje kiriarhija.

  1. Daje objašnjenje zašto su mnogi ljudi suučesnici u vlastitom ugnjetavanju

Nitko nije samo ugnjetavač ili samo potlačen. Kiriarhija ne podržava’ili-ili’ način pristupa situacijama. Ona ukazuje da potlačeni ljudi nastavljaju lanac tlačenja (kojeg su i sami žrtve) kako ne bi izgubili određene materijalne ili društvene povlastice koje su im omogućene unutar iste grupe.

  1. Ne isključuje ljude koji se ne definiraju jednostavno kao muško ili žensko

Kiriarhija prihvaća sve pozicije percepcije, a ne samo one koje prilaze problemima sa stajališta rodne pripadnosti.

  1. Priznaje da su opresije međusobno povezane

Kiriarhija naglašava intersekcionalnost diskriminirajućih postupaka. Osobnost nije definirana isključivo spolom ili rasom. Naša su iskustva formativni dijelovi našeg identiteta, ponekad više njih u isto vrijeme.

 S.B.

Izvor:  Everyday Feminism